Arkiv

Avloppsvatten för bevattning förbjuds även på Åland

Ålands landskapsregering har genom beslut av infrastrukturministern Christian Wikström från Obunden samling bestämt att avloppsvatten från tätbebyggelse inte får återanvändas för bevattning inom jordbruket.

SLC - 1678740699379 20230313 Ep 146534 E Fma Pst 027
Pattsituation skjuter upp EU-restaurering av naturen

Det kontroversiella förslaget till EU-lag om naturrestaurering fastnade förra veckan i EU-parlamentets miljöutskott. Omröstningen i utskottet slutade jämnt med 44 röster mot 44. Den slutliga omröstningen har nu skjutits fram till den 27 juni.

Sari Essayah blir ny jord- och skogsbruksminister

Regeringspartierna håller på att utse sina ministrar. Kristdemokraternas partiledare Sari Essayah blir ny jord- och skogsbruksminister.

SLC - Standerhuset 3
SLC: Ett starkt regeringsprogram för jord- och skogsbruket

​SLC anser att regeringssonderare Petteri Orpos regeringsprogram ger goda förutsättningar för det finländska jord- och skogsbruket och landsbygdsnäringarna. Regeringsprogrammet poängterar att jordbrukets lönsamhet och den nationella skogspolitiken måste stärkas och regeringen vill trygga matproduktion i landet. SLC framhåller att regeringsprogrammet innehåller starka skrivningar som stärker markägarnas rättigheter.

SLC - 20230609 122329
SLC:s tjänstemannadagar tillbringades i ett grönskande Västnyland

SLC:s tjänstemän från alla förbund strålade förra veckans torsdag och fredag samman för en tur av nytta och nöje. I år var det SLC Nyland som stod värd för tjänstemannadagarna, och följaktligen bestod programmet av besök på olika gårdar i Västnyland.

SLC - 20221130 120819
Kvalitetssystem för jordbruksprodukter ställer krav i utvecklingsländer

Kvalitetssystem för livsmedel har blivit vanligare under de senaste tjugo åren och gäller inte bara förädlade produkter utan även primärproduktion som grönsaker och frukter. Bakgrunden är kraven från stora internationella detaljhandelskedjor. Bland annat kräver tyska Lidl och engelska Tesco av sina leverantörer inte bara produktkvalitetssäkring, utan även garantier gällande produktionsvillkor och rättvis behandling av anställda.

SLC - Dsc08884
Norskt test av åländskt slam som framtidens biogödsel

Experter från Norges största avloppsreningsverk Veas var förra veckan på Åland för att se hur man med hjälp av trumkompostering och granbark snabbt kan omvandla avloppsslam till luktfri biogödsel och jordförbättringsmedel. Och de verkade mycket nöjda.

SLC - Vatten 23 1
När miljö och jordbruk går samma ärende

Ibland drar jordbrukare och miljöorganisationer åt samma håll. Då kan resultatet bli till exempel ett tvåstegsdike eller en våtmark som minskar risken för översvämning och motverkar övergödning och näringsläckage.

Ledaren: Lantbruket i händerna på den orkestrerande staten

Det vi bevittnar är en slags krispolitik där politikerna genom att peka på olika kriser kan rättfärdiga en ständigt expanderande styrning genom stödpaket, statsgarantier, reglering och expansiv finanspolitik, konstaterar Nicolas von Kraemer.

SLC - Jukola
Orientering

Unga äppelodlare storsatsar på modernare sorteringshall

Granlids äppelodling på åländska Vårdö satsar 3,3 miljoner euro på ett nybygge med en större och modernare sorterings- och tvättlinje.

SLC - Img 3138
ÅTH bygger Ålands första solpark

Om ett par veckor tar Ålands Trädgårdshall ÅTH i bruk Ålands första stora solpark med en årskapacitet på 180 megawattimmar (MWh).