Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Finlands Fjäderfäförbund vill höja äggpriserna

Alla aktörer inom produktionskedjan för ägg borde tillsammans sträva till att höja äggpriserna så snart som möjligt, påpekar Finlands Fjäderfäförbund. Torkan har höjt priset på foderspannmål vilket drabbar äggproducenterna hårt.

Redan nu utgör foderpriset cirka 60 procent av kostnaderna för äggproduktion, och produktionspriset överskrider försäljningspriset, meddelar äggförbundet Kananmunayhdistys som är en del av Finlands Fjäderfäförbund. Det dåliga skördeåret kommer att fortsätta påverka gårdarna ännu nästa höst, och enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut kommer produktionskostnaderna fortsätta öka nästa år.

Äggproduktionen är koncentrerad till Sydvästra Finland där sommarens torka slog till hårt. Alla gårdar har inte tillräckligt med eget foder att tillgå, vilket betyder att foder måste köpas in.

Enligt Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR har torkan påverkat skördarna också i resten av Europa, vilket begränsar exportmöjligheterna och höjer priset på spannmål ytterligare. Många foderföretag har redan från augusti varit tvungna att höja foderpriset.

Allt större förlust

Enligt statistik från Naturresursinstitutet Luke sjönk det genomsnittliga producentpriset för ägg med omkring 16 procent 2012-2017. Täckningsbidraget har därför minskat från år till år, och nu förvärras situationen av att foderpriserna stiger.

Redan nu har det genomsnittliga priset på foderspannmålen korn, vete och havre stigit 40-60 procent från januari till september.

I januari utgjorde foderkostnaderna 46 procent av de totala kostnaderna och sedan dess har de ökat med 10 procentenheter. Foderkostnaderna har således ökat med 21 procent jämfört med januari. På en hönsgård med 20.000 frigående hönor med en genomsnittlig avkastning på 19 kilo per höna per år, är den årliga förlusten nu cirka 46.000 euro större än i januari.

Finska ägg är de säkraste och renaste i världen, påpekar Fjäderfäförbundet. Ägg är en näringsrik och billig basföda. För att bibehålla högkvalitativ äggproduktion i Finland är det nödvändigt att höja producentpriserna så snart som möjligt.