20180913Tk I3815
Amerikansk utrustning på väg till Trident Juncture 2018 desinficeras i en biologisk gränskontroll i Borg hamn utanfor norska Fredrikstad. FOTO: Forsvaret Norge
Jordbruk EU Globalt Marknad

Svinpestfaran överskuggar Natos stormanöver i Norge

I slutet av oktober samlas 40.000 soldater från 30 länder till en stor militärövning i Norge. Finland medverkar som partnerland. Den norska livsmedelsmyndigheten Mattillsynet befarar att de utländska trupperna kan importera afrikansk svinpest till landet.

Mattilsynet betraktar övningen som en stor utmaning för mathygienen. Afrikansk svinpest förekommer redan på många håll i Mellaneuropa. Smittan sprids via livsmedel, människor och fordon som har varit i kontakt med viruset.

Experterna påminner om att många deltagare i manövern kommer från länder där afrikansk svinpest förekommer. Norrmännen utgår från att militären sköter sina förpliktelser, men den civila organisationen bär också ett stort ansvar.

Risken för smitta kan inte uteslutas

Vi är bekymrade, medger seniorrådgivare Elisabeth Schei-Berg. Risken är stor att militärpersoner som deltar i övningen också tar med sig egna livsmedel. Vi måste vara på alerten för att skydda Norges djurhälsa, säger Schei-Berg till rundradiobolaget NRK.

Mattillsynets experter varnar för svåra potentiella konsekvenser. Sjukdomar som afrikansk svinpest eller mul- och klövsjuka kan spridas mycket snabbt utan att någon märker det. Mul- och klövsjuka kan till och med överföras via luften.

Alla länder som deltar i manövern har informerats om bestämmelserna för införsel av livsmedel till Norge. Myndigheterna kontrollerar alla militärfordon som desinficeras vid ankomsten. Källsortering har redan införts för utländska livsmedel.

För de norska myndigheterna är övningen en enorm logistisk utmaning. Det norska försvaret har förberett sig på att distribuera 1,8 miljoner måltider. Manövern väntas generera upp till 660 ton smutstvätt.

Från försvarets sida betonar man att varningarna tas på allvar. Nästan all mat som konsumeras under övningen köps in i Norge. Allt avfall ska brännas upp. Inga soldater kommer att släppas i närheten av ladugårdarna.

Fordonen desinficeras på bästa tänkbara sätt

Desinficeringen av militärfordon är en viktig åtgärd i sammanhanget. Eftersom svinpest redan har påträffats i Belgien, tvättar den tyska försvarsmakten Bundeswehr redan på hemmaplan alla sina 4.500 militärfordon som ska delta i Trident Juncture.

För ändamålet anlitar stridskrafterna ett långt specialiserat branschföretag. Materialet behandlas med hygitrixteknik som exakt doserar desinfektionsmedlet, reglerar vattentemperaturen och mängden. Proceduren dokumenteras elektroniskt.

Mattillsynet konstaterar att tidigare manövrar i Norge har genomförts utan problem. Exempel från andra länder visar att man inte kan bortse från risker. Alla norska kommuner som berörs av manövern uppmanas till stränga rutiner för avfallshanteringen.

Manövern pågår aktivt mellan den 25 oktober och 7 november. Finland och Sverige deltar som partnerländer i Trident Juncture. Den finländska försvarsmaktens logistikverk stöder manöverns logistikarrangemang i såväl Finland, Sverige som Norge.