Jordbruk EU Marknad

EU varnar Danmark för vildsvinsstängsel

Danmarks planerade stängsel mot vildsvin är onödigt, anser EU-kommissionen. Ett stängsel är ineffektivt och stör andra djur. Trots detta håller den danska regeringen fast vid sina planer på ett vildsvinsstängsel längs gränsen mot Tyskland.

I ett skriftligt svar på en förfrågan från tidningen Jyllands-Posten uppger kommissionen att stängslet inte enbart hindrar vildsvinens rörelser. Också andra djurarter kommer att lida av hundratals kilometer långa stängsel.

Stängslet kan dessutom påverka naturskyddet i negativ utsträckning. Fördelarna motsvarar knappast de höga kostnaderna. EU rekommenderar inga stängsel, svarar kommissionen.

Den negativa inställningen i Bryssel påverkar däremot inte Danmarks planer. Smittan av afrikansk svinpest i Belgien har i stället stärkt viljan att resa det omdiskuterade stängslet. Ett fall av afrikansk svinpest skulle bli förödande för Danmarks grisexport.

Regeringen medger att ett stängsel inte fullt ut kan stoppa smittade vildsvin. Enligt regeringens plan ska de danska vildsvinen utrotas med jakt. Stängslet ska förhindra nya vildsvin från att ta sig in i landet, skriver Jyllands-Posten.

Tysk delstat köper stängsel

Den tyska delstaten Nedersachsen har investerat 25.000 euro i ett eget stängsel mot svinpest men stängslet är inte avsett som gränshinder. I stället ska stängslet se till att eventuell smitta begränsas till ett litet område om svinpest skulle bryta ut.

Modellen kommer från Tjeckien, som framgångsrikt har lyckats begränsa utbredningen av afrikansk svinpest genom att omringa det smittade området. Metoden har fått erkänsla av EU-kommissionen.

Tjeckien noterade sitt första fall av afrikansk svinpest i juni 2017. Sedan april 2018 har inga nya fall påträffats i landet. Nu vill Nedersachsen ta samma metod till hjälp som vapen mot svinpest.

Med hjälp av det mobila stängslet är det möjligt att slå en 20 kilometer lång ring runt fyndplatsen av ett smittat vildsvinskadaver. Stängslet hindrar effektivt andra eventuellt nedsmittade vildsvin i samma grupp att föra smittan vidare.

Fler smittade kadaver i Belgien

I Belgien har antalet fall av afrikansk svinpest fördubblats inom en vecka. Fram till slutet av september hade 18 fall av afrikansk svinpest fastställts i det drabbade området. I riskzonen uppehåller sig omkring 2.500 vildsvin.

Myndigheterna har utfärdat ett komplett förbud mot jakt i området. Förbudet ska gälla åtminstone fram till mitten av oktober. Den ursprungliga källan till svinpesten i Belgien har däremot inte klarlagts.

Myndigheterna misstänker att smittan har spridits av långtradarchaufförer, eftersom en rastplats för långtradare finns i närheten av området. Allmänheten varnas för att slänga bort matrester i naturen med hänvisning till smittorisken.

Ett videoinslag som visades i belgisk TV ger belgiska jägare skulden. Jägarna har enligt uppgift importerat vildsvin från Polen till olagliga vildsvinsuppfödare. Anklagelserna har inte bekräftats. Den belgiska polisen har inte fått in anmälningar om olagliga uppfödare.