Allprojekt
Maria Vikars, som tillsammans med Stig-Erik driver Ab Vikars Grönsaker Oy i Närpes, medverkar i ett nytt projekt som ska utreda orsakerna till varför en del arbetstagare inom växthusbranschen drabbas av allergiska yrkessjukdomar. Jag tycker det är positivt och viktigt att man vill lära sig mera om orsakerna till det här, säger hon.
Jordbruk SLC Landsbygdsnäringar

Projekt utreder allergiska yrkessjukdomar i växthus

En del av arbetstagarna i växthus har utvecklat olika symptom som allergier och astma. Nu ska ett projekt utreda vad som kan vara de bakomliggande orsakerna och om och hur de kan förebyggas. Flera växthusföretagare i Närpes är med i projektet.

– Vi har haft en anställd som blev allergisk och genomgått undersökningar i Helsingfors. Vad som orsakade hennes symptom är dock oklart, men det finns personer som kan utveckla allergi och andra sjukdomar i den här miljön, säger Maria Vikars, som tillsammans med Stig-Erik driver Ab Vikars Grönsaker Oy.

Växthusföretaget i Närpes är ett av sammanlagt åtta som är med i Arbetshälsoinstitutet projekt ”Biologisk bekämpning i växthus – exponering, allergier och förebyggande av dem”. Projektet har kommit till för att det årligen har identifierats några fall av allergiska yrkessjukdomar som snuva, astma eller hudutslag hos växthusarbetare i Finland.

– Vi blev tillfrågade om vi ville vara med och jag tycker det är positivt och viktigt att man vill lära sig mera om orsakerna till det här, konstaterar Vikars.

Personligen har hon inte haft många anställda som genom åren har drabbats av exempelvis allergier. Men arbetstagaren som hamnade att genomgå undersökningar reagerade allergiskt mot tomatplantorna.

– Den arbetstagaren kan inte jobba här längre och utbildar sig till annat. En annan har också astma, men om den beror på arbetet i växthuset kan vi inte säga. Att någon skulle ha reagerat mot den biologiska bekämpningen har vi däremot inte märkt ännu. Men det är bra att det här nu ska utredas, säger Vikars.

Vill värna om de anställda

Johanna Smith, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott och tillika växthusföretagare, är också med som deltagare.

– Vi valde att ställa oss till förfogande för att allergierna har ökat enligt mig. Det är viktigt att vi är med och värnar om våra anställda och vill hjälpa till så att problemen förhoppningsvis kan förebyggas på bästa sätt, säger Smith.

Sju av de medverkande växthusföretagarna finns i Närpes medan ett hittas i Kouvola. Det innebär i praktiken att de har gett medgivande att Arbetshälsoinstitutet kommer ut och gör hälsoundersökningar.

– De anställda måste också ge sitt medgivande och de som är villiga att ställa upp får göra olika allergitester, ge blodprov och så får de genomgå en hälsoundersökning. Luften i växthuset ska också undersökas, berättar Smith.

Resultaten från undersökningarna inom ramen för projektet används endast i forskningssyfte.

– Om resultaten visar att en anställd visar symptom leder det inte automatiskt till en hälsoundersökning. Det sker enligt normala rutiner inom företagshälsovården. Resultaten blir alltså inte offentliga utan används endast i forskningssyfte. Totalt kommer cirka 150 arbetstagare att undersökas, säger hon.

ÖSP samarbetspartner

Allergiska yrkessjukdomar kan vara snuva, astma eller hudutslag. Förutom att biologiska bekämpningsorganismer kan vara orsaken kan sjukdomar också förorsakas av tomat, gurka eller paprika. Pollinerare, till exempel humlor, kan också förorsaka allergier, enligt Arbetshälsoinstitutet.

– Jag är aningen orolig över det här eftersom vi har haft flera arbetstagare som drabbats av olika symptom. Därför är det mycket bra att projektet genomförs.

Projektets huvudfinansiärer är Arbetshälsoinstitutet  och Arbetarskyddsfonden. Samarbetspartners är bland andra ÖSP och Handelsträdgårdsförbundet.

– ÖSP:s roll har främst varit att hitta villiga deltagare, säger Smith.