Canada Heather Cowper
CETA-avtalet med Kanada har varit till stor nytta ända från början, fastställer EU-kommissionen.
Jordbruk EU Globalt Marknad

CETA-avtalet ökade EU-handeln med Kanada

Det provisoriska CETA-avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada har varit i kraft i ett drygt år. Fördelarna är redan synliga. Avtalet är nyttigt, framhåller handelskommissionär Cecilia Malmström.

Malmström besökte nyligen Kanada för att följa upp de aktuella handelsfrågorna. Hon träffade Kanadas minister för internationell handel James Gordon Carr och deltog i EU:s och Kanadas gemensamma kommitté för avtalet.

Carr och Malmström tror att CETA-avtalet har alla möjligheter att bli en framgång. Avtalet ska visa att det lönar sig att satsa på frihandelsavtal med fasta regler. Under träffen diskuterades också initiativen att reformera världshandelsorganisationen WTO.

Har redan lönat sig

Enligt Malmström har handelsavtalet mellan EU och Kanada redan gjort stor nytta. Exporten från EU har ökat överlag och många sektorer har redovisat imponerande ökningar. Det är en bra nyhet för både stora och små europeiska företag.

Förutom avvecklingen av nästan alla tullar, har CETA främjat företagsklimatet mellan EU och Kanada och ger rättssäkerhet för EU-företag som vill exportera. Även om det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser, pekar de första handelsresultaten i rätt riktning.

I hela EU visar de senaste tillgängliga uppgifterna för perioden mellan oktober 2017 och juni 2018 att exporten ökar med mer än 7 procent per år. Exporten löper ännu bättre inom vissa sektorer.

Inom jordbruket finns flera positiva siffror att ta fasta på. Exporten av frukt och nötter ökade med 29 procent, choklad med 34 procent, mousserande vin med 11 procent och whisky med 5 procent, för att ta några exempel.

Sammanslutningen för lufttorkade skinkor i italienska San Daniele ökade sin försäljning till Kanada med 35 procent. Exporten av italienska jordbruksprodukter till Kanada ökade totalt med 7,4 procent.

Det belgiska chokladföretaget Smet Chocolaterie har nyligen öppnat sin första affär i Ontario för att hantera den växande efterfrågan i Kanada. Sedan Kanada avvecklade importtullen på 15 procent, ökade företagets försäljning med en femtedel.

Avlägsnade nästan alla tullar

CETA skapar nya möjligheter för EU:s jordbrukare och livsmedelsproducenter, samtidigt som känsliga sektorer skyddas fullt ut. EU:s 143 högkvalitativa livsmedels- och dryckesprodukter kan säljas under eget namn i Kanada och skyddas mot imitation.

Kommissionen understryker att CETA erbjuder goda möjligheter för både stora och små EU-företag att exportera till Kanada. Genom avtalet avskaffades 98 procent av tullarna på produkter som omfattas av handeln mellan EU och Kanada.

Det motsvarar cirka 590 miljoner euro per år i inbesparade tullar när alla tullsänkningar träder i kraft. Avtalet ger också EU-företag möjlighet att lämna anbud på offentlig upphandling i Kanada, såväl på federal som lokal nivå i provinserna.

Avtalet har provisoriskt varit i kraft sedan den 21 september 2017, då det godkändes av medlemsländerna, rådet och parlamentet. CETA träder slutgiltigt i kraft då alla medlemsländer har ratificerat avtalet.