Rodenticider
Vanliga konsumenter får inte längre köpa och använda så kallade rodenticider (gift) mot råttor, i lösvikt och utomhus. Jordbrukare som har ikraftvarande växtskyddsexamen kan däremot köpa och använda på den egna gården och i dess produktionsutrymmen.
Jordbruk Maskin & teknik Landsbygdsnäringar

Jordbrukare kan använda gift mot skadegörare på egen gård om de avlagt växtskyddsexamen

Jordbrukare som avlagt växtskyddsexamen kan köpa och använda gift vid bekämpning av råttor och andra gnagare i den egna gårdens produktionsutrymmen. Det här förutsätter givetvis att man följer de anvisningar som ges på preparatets packsedel.

Sanna Koivisto, överinspektör på säkerhets- och kemikalieverket Tukes berättar att jordbrukare har två möjligheter om de anser det nödvändigt att använda gift, rodenticider, vid bekämpning av råttor och övriga gnagare. Den första möjligheten är att man avlägger examen för skadedjursbekämpning, vilket är en fullständigt yrkesmässig examen med vilken man kan utföra skadedjursbekämpning också för andra.

Den andra möjligheten är att man avlägger växtskyddsexamen, vilket de flesta jordbrukare gör. Med ikraftvarande växtskyddsexamen kan man som jordbrukare köpa (affären kontrollerar) och använda råttgift på den egna gården eller i produktionsutrymmen som omfattas av den egna jordbruksverksamheten, till exempel en spannmålstork, ett spannmålslager eller i en ladugård.

Kemikalielagen förbinder användaren att läsa anvisningarna på biocidprodukternas packsedlar.

Risk för spridning

Vanliga konsumenter får inte längre använda rodenticider mot råttor – i lösvikt och utomhus – och det finns också orsak till det.

– Över 80 procent av rodenticiderna tar sig ut i naturen och rester av gifterna hittas till exempel hos räv, mårdhund, uggla, örn, utter men också hos andra djur och på andra ställen i naturen, säger Kovisto.

Råttorna rör sig dessutom på ett geografiskt stort område och sprider ut gifterna i omgivningen. Om man inte lyckas utrota exempelvis en råttpopulation helt och hållet leder det dessutom till att resistensen mot rodenticider hos populationen bara ökar. Sanna Koivisto fortsätter:

– Alla preventiva åtgärder är förstås välkomna. På gårdar är det viktigt att övervaka att råttorna inte kommer åt spannmåls- och foderpartier. Renhållning överlag är viktigt, men också att täppa till eventuella färdvägar för skadedjuren.

Har man av någon orsak inte avlagt nödvändig examen eller om man helt enkelt inte vill syssla med skadedjursbekämpning så finns det entreprenörer som gör det. I Finland finns över 100 företag som utför skadedjursbekämpning.

– Och råttfällor och motsvarande redskap är förstås tillåtna att användas av vem som helst utan examen, precis alla konsumenter. För inomhusbruk kan konsumenterna dessutom köpa och använda sig av musgift som är färdigt förpackat i så kallade beteslådor, säger Koivisto.