Kronqv2
En del husdjursgårdar har brist på foderspannmål och kommer att tvingas köpa in. För att underlätta situationen bör växtodlings- och husdjursgårdar hitta varandra så att behovet av foder tillgodoses. Export är inte att föredra nu, säger Jonny Kronqvist, ordförande för SLC:s slaktutskott.
Jordbruk SLC Marknad

Kronqvist: Växtodlings- och husdjursgårdar måste hitta varandra

Många husdjursgårdar kommer att bli tvungna att köpa in spannmål på grund av dåliga skördar. Därför uppmanar Jonny Kronqvist, ordförande för SLC:s slaktutskott, att det inhemska foder som finns används inom landets gränser.

– Jag tycker det är viktigt att de husdjursproducenter som är i behov av att köpa in foderspannmål kan göra det. Nu måste växtodlings- och husdjursgårdar hitta varandra så att behovet av foder kan säkras, säger Kronqvist.

Han nämner bland annat den nya webbtjänsten ”viljatori.fi” där husdjursgårdar och växtodlare kan nå varandra. Det är en ny tjänst men värd att testa.

– De som man har köpt av tidigare är också kontakter som kan utnyttjas. I sista hand går det också att vända sig till lantbruksaffärerna, men det är att föredra att handeln mellan gårdar ökar för att minimera kostnaderna och mellanhänderna.

Exportera inte foderspannmål

Foderbristen sträcker sig över landets gränser. Att uppköpare inte börjar exportera foderspannmål nu är viktigt.

– Spannmålsskördarna i Sverige har också misslyckats i hög grad och det är brist även där. Men det viktiga är att vi strävar efter samarbete så att det inhemska spannmålsfodret stannar inom landets gränser, säger han.

I hans område i Nykarleby har spannmålsskörden lyckats bättre jämfört med exempelvis Södra Finland. Men variationerna är också stora i Österbotten.

– Vi har inte fått några rekordskördar, men många kan ändå vara relativt nöjda med tanke på den torra sommaren. Bara på mina odlingar är variationen stor. De som jag har tjugo kilometer från gården söderut fick inte lika mycket regn kring midsommar och där är skörden åtminstone 20 procent sämre än här längre norrut. De lokala variationerna är mycket stora, förklarar Kronqvist.

Höga priser

Spannmålspriserna har stigit i höst och landar nu på över 200 euro tonnet. Det innebär högre kostnader för de husdjursproducenter som tvingas köpa in foder.

– Det är bra att spannmålspriserna har stigit till skäliga nivåer, men som svinuppfödare står man så att säga med fötterna i båda ämbaren. Det är klart att situationen blir ansträngd för husdjursgårdar som måste köpa in foder till höga priser. Situationen är redan ansträngd, konstaterar han.

Lönsamheten är redan mycket ansträngd för i synnerhet svinproducenterna. Atria har höjt producentpriserna en aning efter sommaren, totalt sex cent på slaktsvin och med fyra euro på smågrisar. Men enligt Kronqvist borde priserna upp ytterligare.

– Med tanke på att vi har flera svåra år bakom oss så borde priserna upp betydligt mera nu för att förbättra lönsamheten. För som det är nu riskerar en del slaktsvinsproducenter avsluta produktionen och koncentrerar sig i stället på spannmålsodlingen. Det är mycket oroväckande. Vi måste se till att vi behåller nuvarande produktionsnivåer, säger Kronqvist.