Jordbruk Maskin & teknik

Växtskyddsexamensmöjligheter i Österbotten i höst

Vid månadsskiftet ordnar Proagria Lantbrukssällskapet Österbotten en kurs för växtskyddsexamen. Kursen riktar sig till de som behöver intyg för att köpa bekämpningsmedel eller rodenticider (råttgift).

Examen riktar sig också till de, vars sprutförarexamen har gått ut, pälsfarmare ekoodlare och konventionella odlare.

Den 29 oktober ordnas kursen vid YA i Gamla Vasa mellan klockan 18 och 21. Den 1 november ordnas en liknande kurs vid Optima i Jakobstad kl 12-15 samt den 2 november vid YA i Närpes klockan 12-15.

Priset är 90 euro inklusive moms för kurs, kaffe och tentamen, alternativt 70 euro för endast tentamen och kaffe. Fakturering sker efteråt. Anmälningar ska göras en vecka innan kursen till Lantbrukssällskapet.