Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Stor foderimport till Åland

Över 3.000 balar ensilage och halm har redan importerats till Åland från Österbotten och södra Finland.
– Men det handlar både om rundbalar och mindre fyrkantsbalar så det är lite som att jämföra äpplen och päron, påpekar Ålands hushållningssällskaps husdjursrådgivare Kerstin Lundberg.

Lundberg konstaterar att vallskörden har varierat väldigt mycket även inom lilla Åland.

– Många djurägare har för lite foder, andra tror att de kanske klarar sig men vill ändå köpa ensilage för säkerhets skull.

De foder- och halmbalar som hittills tagits till Åland har transporterats med ordinarie färjturer. Till den extratur som skärgårdsfärjan Odin gör den 13 oktober, och där landskapsregeringen betalar halva fraktkostnaden som är 5.000 euro, har ett par odlare bokat in sig.

– Odin tar bara två långtradare med släp samt en del extrarullar vid sidan om. Men balarna ska också lastas och dessutom ska fodret fraktas till Osnäs och sedan också från Långnäs hem till gården.

Dessutom sker den extra färjturen på en lördag, vilket enligt Lundberg betyder dyrare lastbilstransporter än en vanlig vardag.

Hettan slog hårt mot potatisen

Inte bara årets vallskörd är dålig på Åland. Hushållningssällskapets specialodlingsrådgivare Dennis Grönroos räknar med 60-65 procent av normal skörd både för lök och chipspotatis.

– Medelskörden blir låg, men variationerna är stora beroende på bevattningsmöjligheter och jordart. Där man haft tillgång till vatten och tyngre jordar blir skörden lite bättre. Men framför allt potatisen har lidit lika mycket av hettan som av torkan.

Grönroos berättar att den sista ekolöken skördas just i dessa dagar. Chipsfabrikens potatiskampanj pågår däremot ännu ett tag, så för potatisens del kan man ännu inte bedöma den slutliga skördens storlek och kvalitet.

Lovande start för höstspannmålen

Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare Joachim Regårdh beskriver spannmålsskörden som ”skral på alla håll och kanter”.

– Det handlar om 1-3 ton per hektar. Bara på vissa ställen kommer man upp till 4 ton höstvete och -råg.

Vallskörden kommer enligt Regårdh ”inte lika mycket på skam”, men den varierar alltså kraftigt beroende på om hur mycket man fått av de ytterst sparsamma regnmängder som fallit över Åland.

På Åland odlas det majs endast på 50-60 hektar och även majsen har lidit av torkan.

Däremot tycker Regårdh att höstsådden ”ser fin ut än så länge”.

– Både vetet och rågen stod länge och stampade. Efter den senaste tidens regn ser det helt okej ut, men det är ju långt kvar innan spannmålen ska tröskas.