Arkiv

SLC - E7A43892 481B 427F 95Fb 632Fc2Ce0257
Kostnadsstöd kan ansökas 1.6

Det temporära kostnadsstödet för jordbruk och vattenbruk ersätter företagen för prisstegringen på gödselmedel och el som orsakat förhöjda produktionskostnader. Stödet beviljas till yrkesmässigt verksamma utövare inom jordbruket och vattenbruket.

SLC - Fs4 H Ready4Work Pressbild1
Unga sysselsätts och får värdefull arbetserfarenhet via 4H

Via 4H-arbetspooler kan 14 år fyllda ungdomar få sitt första jobb och tjäna egna pengar. 4H-föreningarna erbjuder unga möjlighet till att bekanta sig med arbetslivet och få viktiga arbetslivserfarenheter lokalt. År 2022 förmedlade 4H över 9.400 timmar till ungdomar i hela Svenskfinland.

SLC - Hank1
Hankkija valde att satsa i Borgå

Första dagen i april, en lördag, önskar butikschefen för Hankkija i Borgå, Daniela Fager välkommen på invigningsdagen. Det var inget aprilskämt fastän det var första april.

SLC - Vitkind
Rekordersättning för skador orsakade av fridlysta arter 2022

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade 2022 sammanlagt cirka 5,1 miljoner euro i ersättning för skador orsakade av fridlysta djur. En ny lag som trädde i kraft i februari ska göra det lättare att förebygga skador och söka ersättning, uppger Miljöministeriet.

SLC - Kummin2 Apr23 Ct
Intresset för kummin ökar när spannmålspriserna sjunker

På grund av de låga spannmålspriserna lönar det sig att se över alternativen. Ett är kummin som inte bara är ekonomiskt vettigt att odla utan också ger biologiska kringeffekter. Vi har märkt ett ökat intresse, men det gäller att vara ute i god tid, säger Mark Engelholm, vd för Caraway Finland.

Insändaren: Det är en märklig klimatdebatt som pågår

Man kommer i valdebatten ofta med märkliga och mycket motsägande inlägg angående klimatet, ofta ställs landsbygd mot stad, konstaterar Henrik Andberg från Sjundeå.

SLC - Fendt Com News 6 High
Europeiska bönder köpte färre traktorer ifjol

Under fjolåret registrerades drygt 165.000 nya jordbrukstraktorer i Europa. Det innebär en minskning med knappt nio procent jämfört med 2021. Trots detta är leveranstiderna fortfarande långa. Det rapporterar de europeiska maskintillverkarnas takorganisation CEMA.

Ledaren: S-gruppen tolkar livsmedelsmarknadslagen på eget sätt och använder sig av skamlösa metoder

I revideringen av livsmedelsmarknadslagen förkortas betalningstiderna för producenternas del till 14 eller 30 dagar, beroende på vad det gäller. S-gruppen vill nu sänka producentpriset om betalningarna ska försnabbas. Det ska också gå att behålla den nuvarande betalningstiden och då sänks inte priset. Kanske följer S-gruppen lagens bokstav, men det är hur som helst ett djupt orättvist sätt att förfara i det här pressade läget, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Nästa jordbruksminister kan vara en sannfinländare

Till vem går jord- och skogsbruksministerportföljen i nästa regering? I en "sannborgerlig" regering ligger Samlingspartiet och Sannfinländarna nära till hands misstänker Staffan Pehrman.

SLC - Betalning
Betalning

Oklart hur EU:s avskogningsförordning inverkar på boskapsgårdars nyinvesteringar

Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar senareläggning av byggprojekt inom nötkötts- och mjölkproduktionen, om projektet innebär att man är tvungen att fälla träd i skog på den tomt eller plats där man avser att bygga en produktionsbyggnad. Rekommendationen kommer att omprövas senast i maj.

SLC - Dsc08262
SLC-ordföranden på Åland: Jordbrukspolitiken ska stöda satsande gårdar

Gårdar som aktivt utvecklar sin verksamhet bör enligt SLC:s ordförande Mats Nylund stå i centrum för framtidens jordbrukspolitik och dess finansiering. Så är det inte i dag, konstaterade Nylund när han i tisdags gav en jordbrukspolitisk översikt i samband med Ålands producentförbunds och Ålands skogsvårdsförenings vårmöten i Mariehamn.