Kummin2 Apr23 Ct
På Caraway Finland i Närpes har man märkt ett stigande intresse för kumminodling när spannmålspriserna har sjunkit. Men det gäller att vara ute i god tid eftersom den kontrakterade arealen snart är fylld. Det säger bolagets vd Mark Engelholm (till vänster), Frida-Maria Engelholm, kvalitetschef och odlingschef Matias Rönnqvist.
Jordbruk

Intresset för kummin ökar
när spannmålspriserna sjunker

På grund av de låga spannmålspriserna lönar det sig att se över alternativen. Ett är kummin som inte bara är ekonomiskt vettigt att odla utan också ger biologiska kringeffekter. Vi har märkt ett ökat intresse, men det gäller att vara ute i god tid, säger Mark Engelholm, vd för Caraway Finland.

Förra året var ett mycket bra år för landets spannmålsodlare som åtnjöt rekordpriser. Men i dag är verkligheten en annan. Havre- och kornpriset har sjunkit rejält och det kan till och med bli en minusaffär att odla spannmål i år.

– Spannmålsodlarna bör definitivt se över alternativen på grund av det dåliga prisläget. Här ser jag bland annat kummin som ett bra alternativ, säger Matias Rönnqvist, odlingschef på Caraway Finland i Närpes.

Hittills i år har vi ett avräkningspris för kummin på cirka 950 euro per ton och en medelskörd på 700 kg per hektar. På grund av de fortsatt höga priserna på kummin och prisfallet på spannmål har telefonen på Caraway Finlands kontor gått het på sistone. 

– Vi har sett ett ökat intresse för kummin och det verkar som att många igen ser den grödan som ett alternativ. Kumminarealen minskade i fjol på grund av de höga spannmålspriserna, men nu när spannmålspriserna har sjunkit är kummin återigen en attraktiv gröda, säger Mark Engelholm, vd för Caraway Finland.

Det börjar bli bråttom

Men för de som nu funderar på att ta in kummin i växtföljden börjar det bli bråttom. Caraway Finlands kontrakterade odlingsareal är redan fylld till ungefär två tredjedelar.

– Om intresset fortsätter vara stort tror jag vi stänger dörren i slutet av april eller början av maj. Det börjar också bli bråttom för vårsådden närmar sig så de som är intresserade bör ta kontakt direkt med oss, säger Engelholm.

Rönnqvist betonar alltid helheten och beskriver kummin som en växt som lämpar sig mycket bra att ha i växtföljden. Biologiskt förbättrar kummin markstrukturen, har ett lågt gödselbehov samtidigt som förfruktsvärdet är högt, vilket höjer följande års spannmålsskörd.

– Fakta visar att spannmålsskörden efter kummin ger ett ton till per hektar, vilket med dagens priser innebär 150 euro mer per hektar. Minskas spannmålsarealen och odlaren tar in kummin minskar också gödselbehovet med cirka 50 euro per hektar, konstaterar han.

Han lyfter också fram att den nya programperioden ger nya stödmöjligheter.

– Eftersom kummin räknas som en markförbättrande gröda för insåningsåret ger det 190 euro per hektar i stöd. Kummin ger också för miljöstödets grunddel ett förhöjt miljöstöd på 68 euro per hektar mer per år, samtidigt som den också är äkta växttäcke, vilket ger 50 euro per hektar till i stöd, berättar han.

Rönnqvist påminner också att kummin öppnar för höstsådd.

– Efter kummin får odlaren också stöd för växttäcke vintertid om man odlar höstvete eller råg. Vi har dessutom en litauisk sort som kan tröskas 2-5 dagar tidigare, vilket ökar förutsättningarna för råg som bör sås senast 25 augusti. Några extra dagar kan vara avgörande.

Kummin6 Apr23 Ct
Kumminutsäde är återigen eftertraktat på grund av den försämrade lönsamheten för bland annat havre och korn. Avräkningspriset på kummin är cirka 950 euro per ton.

Stabila priser på kummin

Att havre- och kornpriserna nu har sjunkit mycket påverkar inte kumminpriset direkt. I stället inverkar i synnerhet vetepriserna indirekt på det totala utbudet av kummin.

– Våra största konkurrenter finns i Baltikum och Tjeckien och på grund av att vetepriserna inte kommit ner lika mycket som korn och havre är det fortsättningsvis intressantare för deras jordbrukare att odla vete i stället för kummin, förklarar Engelholm.

Därmed tror han inte att kumminpriset kommer att sjunka fram till hösten.

– Om det sker en justering tror jag att kumminpriset stiger, säger han.

99 procent av Caraway Finlands produktion av frö och olja exporteras. Enligt Engelholm drar exporten just nu och marknaden är i relativ god balans.

– Kumminpriset har hållits på en stabil nivå utan att spränga några rekord, vilket vi är glada för. Om priserna var högre skulle intresset för kumminodling öka i andra länder och då har vi plötsligt ett överutbud, vilket inte är fallet nu.

Rönnqvist beskriver också läget som stabilt. Prisnivån för 2023 års skörd är god, men de som börjar odla i år kan inte åtnjuta de priserna, eftersom kummin ger skörd först andra och tredje året.

– Vi har ingen kristallkula, men försöker förutspå marknaden så bra vi kan. Vi vill inte ha överdrivna priser utan en stabil nivå och det viktiga är att odlarna kan lita på det vi säger. Vi kan inte lova för mycket utan hellre ser vi att priserna på sikt är på en hållbar nivå för odlarna, förklarar han.

Engelholm fortsätter:

– Att ha det som med spannmål är inte att föredra. När det är bra priser odlar alla, sedan blir det överutbud och så kommer priserna ner.

Se över alla kostnader

I likhet med många andra oroar sig Rönnqvist för jordbrukarnas likvidet på senhösten om det är så att den första stödpotten för årets odling utbetalas först i december. Att alla nu verkligen ser över kostnaderna ser han som nödvändigt.

– Det blir utmaningar för många med likviditeten i höst om bara en bråkdel av stöden utbetalas på den här sidan av året. Det ger ytterligare incitamentet för kummin som trots att den inte ger skörd första året inte heller bidrar till några stora kostnader.

– Gödselgivan minskar, det blir inga torkkostnader och inte heller några kostnader för jordbearbetning. Sådana här utgifter måste varje odlare nu se över, säger han.

Caraway Finland gör också odlingskontrakt för koriander som i dag har ett pris på cirka 730 euro per ton. Bolaget koncentrerar krafterna på att öka kontraktsodlingen i de södra och sydvästra delarna av landet.

– Även intresset för koriander ökar och många tar kontakt och vill fortsätta odla koriander. Vi ska också ha försök i samarbete med Västankvarn försöksgård för att öka kunskapen om koriander. Det är trettio år sedan det gjorts forskning kring koriander som kan ha stora variationer gällande skörd och kvalitet. Därför vill vi skapa oss bättre kunskaper, förklarar Rönnqvist.