Fendt Com News 6 High
Pandemin och kriget i Ukraina har påverkat traktorförsäljningen i Europa. FOTO: Fendt
EU Maskin & teknik

Europeiska bönder köpte
färre traktorer ifjol

Under fjolåret registrerades drygt 165.000 nya jordbrukstraktorer i Europa. Det innebär en minskning med knappt nio procent jämfört med 2021. Trots detta är leveranstiderna fortfarande långa. Det rapporterar de europeiska maskintillverkarnas takorganisation CEMA.

Statistiken omfattar försäljningen av jordbrukstraktorer i samtliga EU-länder jämte Storbritannien, Island, Norge och Schweiz. Sammanlagt registrerades 215.000 traktorer i Europa under 2022, varav 165.200 maskiner klassificerades som jordbrukstraktorer.

Registreringarna av jordbrukstraktorer minskade med 8,7 procent jämfört med 2021, som var ett gott år för branschen. En särskilt livlig försäljning noterades 2017, då kunderna passade på att förnya sina maskiner inför förestående regeländringar år 2018.

Antalet registreringar av traktorer i Europa begränsades under 2022 i viss mån av marknadsstörningar, föranledda av globala leveranssvårigheter och sviterna efter covidepidemin.

Lång väntan på nya traktorer

Den ryska invasionen i Ukraina förvärrade situationen efter februari 2022. Störningar i leveranserna av komponenter och råvaror till fabrikerna störde produktionen. Priset på komponenter började också stiga.

Även om effekterna av förseningarna gradvis minskade under året, fördröjdes leveranserna betydligt. Dessutom bidrog en fortsatt stark efterfrågan på traktorer till förlängda leveranstider.

Enligt tillverkarna är orderböckerna fortfarande späckade. Leveransen av en ny traktor kan dra ut på tiden med upp till sex månader. Före pandemin var den typiska väntetiden mellan två och tre månader.

Tillgången på lagervara hos återförsäljarna är fortsättningsvis lägre än normalt i de flesta europeiska länder. Produktionen har dessutom påverkats negativt av höga priser på energi och bränslen. Detta har resulterat i dyrare jordbruksmaskiner, inklusive traktorer.

Trots svårigheterna med leveranser och transporter har efterfrågan på maskiner fortsättningsvis hållits på en hög nivå i Europa. Till detta bidrar höga priser på jordbruksprodukter.

Även om priserna har fallit något, är de flesta jordbruksprodukter relativt dyra. Detta åskådliggörs bland annat av FAO:s globala prisindex för de vanligaste livsmedlen, som steg till rekordnivåer under fjolåret.

Hetta och torka störde marknaden

Under 2022 höll sig efterfrågan på jordbruksmaskiner på en relativt hög nivå. Å andra sidan påverkades jordbruket av extrema väderförhållanden. Större delen av den europeiska kontinenten led av hetta och svår torka.

Enligt CEMA påverkade torkan också efterfrågan på traktorer och jordbruksmaskiner i stora delar av Europa. Detta gäller särskilt Italien, Spanien och Portugal. Men också i Polen minskade antalet registreringar tydligt under 2022.

I Östeuropa ökade allmänt taget registreringarna av jordbrukstraktorer under 2022. I Finland minskade antalet registreringar med -6,2 procent och i Sverige med -5,7 procent. I Norge ökade försäljningen med 6,0 procent och i Danmark med hela 15,6 procent.

I Finland såldes under året 11.102 traktorer och i Sverige 11.347 traktorer. Flest traktorer i Europa såldes i Frankrike (35.577 traktorer) före Tyskland (30,537 traktorer). De båda länderna står tillsammans för nästan 40 procent av traktorförsäljningen i Europa.