Vitkind
Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur, som trädde i kraft vid ingången av februari, medför ändringar i ansökningsförfarandet för ersättningar och stöd. Utbetalningen av ersättningar och stöd ska bli snabbare.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Rekordersättning för skador
orsakade av fridlysta arter 2022

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade 2022 sammanlagt cirka 5,1 miljoner euro i ersättning för skador orsakade av fridlysta djur. En ny lag som trädde i kraft i februari ska göra...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera