Jordbruk

Oklart hur EU:s
avskogningsförordning inverkar
på boskapsgårdars
nyinvesteringar

Jord- och skogsbruksministeriet rekommenderar senareläggning av byggprojekt inom nötkötts- och mjölkproduktionen, om projektet innebär att man är tvungen att fälla träd i skog på den tomt eller plats där man avser att bygga en produktionsbyggnad. Rekommendationen kommer att omprövas senast i maj.

EU:s förordning om avskogningsfria produkter träder i kraft i maj-juni 2023. Jord- och skogsbruksministeriet anser att innehållet i förordningen om avskogningsfria produkter delvis är mycket oklart och att det således inte finns några säkra uppgifter om hur den ska tolkas och hur den inverkar på kommande investeringar inom nöt- eller mjölkboskapsskötseln.

Jord- och skogsbruksministeriet klargör oklarheterna och återkommer till frågan senast när nästa investeringsstödsperiod börjar i maj.

Enligt den kommande förordningen om avskogningsfria produkter ska en nötköttsproducent se till att produktionen av köttet (produkten) inte har orsakat avskogning. Det är oklart om byggprojekt inom nöt- eller mjölkboskapsskötseln anses orsaka avskogning.

I värsta fall kan en konsekvens bli att producerat nötkött inte får säljas på marknaden. Det skulle medföra betydande ekonomiska förluster för producenten, vilket bör beaktas när nya investeringar planeras.

– På grund av oklarheterna rekommenderar ministeriet att nöt- och mjölkboskapsgårdar skjuter upp byggprojekt där det eventuellt kan betraktas som att byggplatsen har utsatts för avskogning. Jag förstår att situationen är besvärlig och oskälig för nöt- och mjölkboskapsgårdarna, när det dessutom börjar vara dags att söka investeringsstöd. Nu behövs tålamod, så att stora ekonomiska förluster kan undvikas. Vi informerar genast på nytt efter att vi har fått närmare information om hur förordningen ska tolkas, senast i början av nästa stödperiod för investeringsstöd, dvs. i maj, säger avdelningschefen Minna-Mari Kaila.

Syftet med förordningen om avskogningsfria produkter är att stävja den globala avskogningen. Vid omröstningen om förordningen i december 2022 avstod Finland från att rösta och lämnade ett uttalande där det pekas på punkter som är särskilt problematiska för Finland. Finland håller tillsammans med EU:s institutioner på och utreder hur förordningen om avskogningsfria produkter ska tolkas.