Arkiv

SLC - Dsc08247
Sviktande medlemsintäkter hotar jordbrukarnas intressebevakning

Att Ålands skogsvårdsförening med sina nästan 2.000 medlemmar är Ålands största förening imponerade på närvarande politiker när skogsvårdarna och Ålands producentförbund i tisdags ordnade gemensamma vårmöten. Däremot oroade det politikerna med lantrådet Veronica Thörnroos i spetsen vem som i framtiden ska driva jordbrukets intressen som förhandlingspart med landskapsregeringen när ÅPF:s medlemsantal och framför allt medlemsintäkterna krymper.

Förskott på miljöersättning och ekologisk produktion betalas ut i november 2023

Livsmedelsverket börjar betala ut miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion till gårdsbruksenheterna i november 2023.

Tillverkningen av grönsaksplattor för växthusodlare måste tryggas

Neovas dotterbolag Kekkilä-BVB har meddelat att de som en del av företagets effektiviseringsåtgärder kommer att stänga sin växtunderlagsfabrik i Haukineva. Det innebär att produktionen av grönsaksplattor, som är ett särskilt viktigt växtunderlag för odling av tomater och gurkor, upphör. Handelsträdgårdsförbundet och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC vädjar till bolagen om att trygga tillverkningen av grönsaksplattor för att ge växthusföretagarna möjlighet att testa andra växtunderlag och säkerställa kontinuiteten i den inhemska trädgårdsproduktionen.

Spannmål från Ukraina retar bönder i Östeuropa

Importerad spannmål till nedsatta priser från Ukraina förorsakar häftiga protester bland bönder i flera östeuropeiska EU-länder. Producenterna beklagar fallande priser och osund konkurrens, då tullfri ukrainsk spannmål väller in över gränserna.

Tillfälligt miljonregn för Ålands jordbruk

I årets första åländska tilläggsbudget finns 1 miljon euro som temporärt kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket. Staten har överfört pengarna till landskapet för att på Åland genomföra motsvarande åtgärder som på fastlandet.

Jordbruksstöd betalas ut i april

Sammanlagt cirka 164,5 miljoner euro betalas ut i nationella husdjursstöd, stöd för växthusproduktion, miljöavtal och lagringsstöd för trädgårdsprodukter i april meddelar Livsmedelsverket.

Medlemsenkät om den kommunala veterinärvården

MTK och SLC gör en kartläggning och samlar genom en enkät in respons om hur den kommunala veterinärvården fungerar. Husdjursgårdar ombeds besvara enkäten senast den 17 april.

Lättad övervakning av coronavirus hos pälsdjur

Övervakningen av coronaviruset hos hägnade minkar och mårdhundar ändras i början av april, uppger Livsmedelsverket. I fortsättningen skickar farmerna inte längre regelbundet döda djur till Livsmedelsverkets laboratorium för undersökning med tanke på coronaviruset.

SLC - Varm1 Apr23 Ct
Långgård: Nya regeringen måste skapa förutsättningar för lantbruket

Trots att svångremmen troligen dras åt är en borgerlig regering att föredra för lantbruket. Och de politiska utmaningarna är många. Att skapa förutsättningar för det inhemska jordbruket blir viktigt för den nya regeringen, sa ordförande Tomas Långgård när han öppnade ÖSP:s vårmöte.

ÖSP:s vårmöte: Jordbrukets lönsamhetskris måste tas på allvar i regeringsförhandlingarna

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) har länge påtalat problemen med primärproducentens svaga ställning i livsmedelskedjan och marknadens betydelse för lönsamheten. Nu finns en bred samsyn över partigränserna att matproduktionen måste tryggas på både kort och lång sikt och att en fungerande marknad är avgörande för den finländska primärproduktionen.

SLC - Varm5 Apr23 Ct
Primärnäringarna har stöd från landskapet

Det är inte bara jordbrukarnas organisationer som lobbar för primärnäringarna. Även på landskapsnivå sker en aktiv intressebevakning där lantbruket lyfts som viktig i kommunikationen på nationell nivå.

SLC - Varm12 Apr23 Ct
Vindkraften blev ämne för diskussion på ÖSP:s vårmöte

Som förbund är ÖSP positivt inställt till vindkraft. Men i takt med att utbyggnaden bokstavligen exploderat i landskapet har helt nya frågor uppstått. Att frågan är svår märktes på vårmötet i Vörå i tisdags.