Opinion

Ledaren:
S-gruppen tolkar
livsmedelsmarknadslagen
på eget sätt och använder sig
av skamlösa metoder

Om ett par veckor, den första maj, träder revideringen av livsmedelsmarknadslagen i kraft. Syftet med lagändringen är att göra livsmedelsmarknaden mera rättvis. S-gruppen svarar med att sänka producentpriserna, rapporterar Maaseudun Tulevaisuus.

I revideringen av lagen förkortas betalningstiderna för producenternas del till 14 eller 30 dagar, beroende på vad det gäller. Det betyder med andra ord att producenterna får snabbare betalt för sina produkter, en reform som många producenter givetvis har välkomnat.

Lagändringen skulle göra marknaden som helhet mera rättvis. Lagändringen ska också trygga ställningen för de svagaste aktörerna i livsmedelskedjan och leda till en rättvisare finländsk livsmedelsmarknad.

För några dagar sedan skickade ändå S-gruppen, enligt Maaseudun Tulevaisuus, ett brev till leverantörerna där man meddelar att priset på produkterna sänks, om leverantörerna vill få betalningstiden förkortad.

Producenterna får alltså ett lägre pris om S-gruppen försnabbar betalningarna. Det ska också gå att behålla den nuvarande betalningstiden och då sänks inte priset. Allt det här enligt S-gruppens första brev. I ett senare brev lät S-gruppen förstå att man kan förhandla om den nya prisnivån om betalningstiden förkortas.

S-gruppen tolkar i allra högsta grad lagändringen på sitt eget sätt. Enligt S-gruppen är de nuvarande ikraftvarande priserna framförhandlade utgående från längre betalningstider. Om intervallet förkortas sänks också priserna, resonerar man hos S-gruppen.

Ett besynnerligt sätt att tänka och alldeles säkert långt ifrån det som var lagstiftarens avsikt. Egentligen fortsätter S-gruppen här med det som handeln sysslat med redan länge ifråga om förhållandet till livsmedelsindustrin och primärproducenterna, det vill säga att man dikterar priserna ensidigt.

Växthusodlarna i Österbotten är minst sagt bestörta. De hade räknat med att lagändringen skulle medföra en viss lättnad. Kassaläget skulle ju i varje fall förbättras om det kom in betalning för tomaterna och gurkorna var fjortonde dag i stället för en gång i månaden.

På handelsträdgårdarnas intresseorganisation Kauppapuutarhaliitto säger ställföreträdande verksamhetsledare Lassi Remes till Maaseudun Tulevaisuus att S-gruppen vill diktera villkoren ensidigt och att den senare förhandlingsinviten är konstlad. Remes berättar vidare att många odlare har bestämt sig för att inte gå med på S-gruppens krav.

Prissänkningen skulle ligga kring 0,41 procent, och man håller hellre fast vid längre betalningstider. På årsnivå innebär det ändå betydande summor. Dagligvarugruppens chef inom S-gruppen, Sampo Päällysaho, säger till Maaseudun Tulevaisuus att det hela handlar om normal affärsjuridik och att man följer lagen och dess anda.

Det är förstås en osedvanligt nonchalant kommentar i ett skarpt läge. Livsmedelsmarknadsombudsmannnen Olli Wikberg har kommenterat att S-gruppen rör sig i en gråzon.

Kanske följer S-gruppen till och med lagen, men det är hur som helst ett djupt orättvist sätt att förfara i det här pressade läget. Det var inte så här lagändringen, revideringen av livsmedelsmarknadslagen, var tänkt att tolkas. Vi behöver fortfarande en rättvisare fördelning av vinsterna i livsmedelskedjan.