Arkiv

SLC - Mjolkrobot Kor Ah
PTT:s lönsamhetsprognos: Tillfälligt andrum på kort sikt – svag lönsamhet på lång sikt

Lönsamheten inom jordbruket förblir svag bedömer Pellervo ekonomisk forskning PTT i en prognos för jordbrukets och livsmedelsindustrins utsikter 2023-2024, som publicerades på onsdagen.

SLC - Lpx 00013403
EU-revisorerna efterlyser alternativ till djurtransporter

Mer än en tredjedel av djurtransporterna varar längre än åtta timmar och det är långtifrån självklart att normerna efterlevs. EU:s revisorer frågar sig om reglerna för djurtransporter förändras i rätt riktning. Varje år transporteras miljarder nötkreatur, grisar, får, getter, fjäderfän och hästar till och från EU för avel, slaktuppfödning eller slakt.

SLC - Utbildningsutredning 1
SLC:s utbildningsutredning klar: Naturbruksnäringarna kräver mera utbildad arbetskraft

Antalet studeranden vid naturbruksutbildningarna i Svenskfinland möter inte arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. I en färsk utredning föreslår utredningsman Kaj Suomela åtgärder för hur naturbruksutbildningarna kan öka antalet studerande för att trygga tillgången på arbetskraft inom jord- och skogsbruket i framtiden. På onsdagen publicerades utredningen.

SLC - Candia Lait
Prisnivån tvingar ekobönder i EU att sadla om

Ekobönderna i Mellaneuropa kämpar med växande svårigheter. Kriget i Ukraina har skärpt situationen för ekologiska jordbruk i bland annat Tyskland, Österrike och Frankrike. Kostnadskrisen tvingar många ekobönder tillbaka till konventionell produktion.

SLC - Img 7334
EIP-projektet Söderfjärden presenterades

Aktuell rural innovationsverksamhet i Sverige och det aktuella EIP-projektet för att säkra den framtida matodlingen på Söderfjärden var i fokus under den svenskspråkiga nätverksträffen på Spring 23-evenemanget i Tammerfors.

SLC - Nyland April Nvk
SLC Nyland höll fullmäktigemöte

Förra veckans torsdag gick SLC Nylands förbundsfullmäktigemöte av stapeln i Esbo. Förbundets verksamhet under år 2022 sammanfattades och den nya strategin för 2028 godkändes. Efter det egentliga mötet kom SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback att hålla ett anförande om aktuella jordbrukspolitiska frågor. Jordbrukaren Kim Männikkö tilldelades förtjänsttecken.

SLC - Getreidezug 246 001 Zog Am 1303433
Polen och Ukraina enades om transit för ukrainsk spannmål

En grupp östliga EU-länder med Polen i spetsen har stoppat transittrafiken med spannmål och andra agrarprodukter från Ukraina till exporthamnar i Östersjön. Polen och Ukraina lyckades på tisdagen bilägga tvisten. Spannmålen får igen passera Polen.

18.000 mjölkkor dog efter explosion på USA-gård

En katastrofal explosion på en stor mjölkgård i USA-delstaten Texas har dödat 18.000 mjölkkor på en gång. Enligt myndigheterna berodde olyckan sannolikt på överhettning i samband med ett tekniskt fel.

SLC - Junkar2 April23 Nvk
Ny vattenrestaureringsplan för Junkarsborg skall sätta stopp för dränkta åkrar

Hösten 2021 observerade markägarna längs Svartån att någonting inte stod rätt till eftersom åvattnet svämmade över på åkrarna. Det rörde sig om ett vattenrestaureringsprojekt vid Junkarsborg som genomförts i all tysthet och slagit slint. Nu har en ny plan utarbetats tillsammans med markägarna för att åtgärda vattenregleringen och förbättra åns livsmiljöer.

SLC - Info3 Apr23 Ct
Stort intresse för att lära sig mera om de nya stöden

Som bäst ordnas stödinfon runtom i Österbotten och hittills har hundratals jordbrukare deltagit. I och med att en ny programperiod gäller finns mycket nytt att ta in. Tillfället i Kronoby lockade över hundra deltagare.

Gips över 100 hektar ska skydda åländska vatten

I fjol spreds det gips över bara 12 hektar åländska åkrar, men i år är intresset nästan tiofalt större när sju jordbruksföretag har anmält 35 skiften på sammanlagt 100 hektar.

SLC - Mara1
Biogasproduktionen motsvarar 90 liter brännolja per dygn

Biogas var dagens tema då den ekologiska mjölkproducenten Bjarne Mara ställde upp med öppet hus i Vikby. Mara tog själv i bruk en biogasanläggning förra sommaren. Han är nöjd med resultatet även om det har funnits vissa barnsjukdomar i början.