Fs4 H Ready4Work Pressbild1
Just nu rekryteras unga på flera orter till 4H:s arbetspooler. Alla ungdomar inom arbetspoolerna går en introduktionskurs till arbetslivet innan de skickas ut på sina första arbetsuppdrag. FOTO: Fs4H
Livet på landet

Unga sysselsätts och får
värdefull arbetserfarenhet via 4H

Då snön smälter och våren står för dörren börjar högsäsongen för 4H:s arbetsförmedling. Via 4H-arbetspooler kan 14 år fyllda ungdomar få sitt första jobb och tjäna egna pengar. 4H-föreningarna erbjuder unga möjlighet till att bekanta sig med arbetslivet och få viktiga arbetslivserfarenheter lokalt. År 2022 förmedlade 4H över 9.400 timmar till ungdomar i hela Svenskfinland.

Trädgårdsarbeten väntar, utemöblerna bör underhållas och staketet behöver ett nytt färglager. Kanske finns det behov att ta hand om husdjuren då ägarna är bortresta eller städning av hemmet och röjning av vinden? Sysslor som de här är passande uppdrag för 4H-arbetspoolernas unga, som tar sig an allt från enskilda arbetsuppdrag till regelbundna arbetstillfällen i lokalsamhället.

– År 2022 förmedlade 4H över 9.400 timmar till ungdomar i hela Svenskfinland och närmare 100.000 euro betalades ut i löner. Att anställa unga via 4H:s arbetspooler är ett tryggt sätt att stöda de unga på orten, samtidigt som man får enkla hushållsprojekt genomförda, berättar Camilla Wahlsten, verksamhetsledare, Finlands svenska 4H.

– Närpes 4H:s arbetsförmedling Sydpolen erbjuder vardagshjälp året om, men till våren blir jobbuppdragen fler och fler unga rekryteras, säger verksamhetsledare Ann-Katrin Enqvist.

– På våren behövs hjälp med olika trädgårdsarbeten, krattning, målning och dylikt. De unga hjälper också till i hemmet med exempelvis städning, sköter om husdjuren och hjälper till med barnen.

Unga rekryteras som bäst

Just nu rekryteras unga på flera orter till 4H:s arbetspooler. Alla ungdomar inom arbetspoolerna går en introduktionskurs till arbetslivet innan de skickas ut på sina första arbetsuppdrag.

– På kursen går vi igenom arbetslivets spelregler allt från att ingå ett arbetsförhållande, skatter, lön och allt vad det innebär. Vad man har för ansvar som arbetstagare och vad man får och inte får göra från arbetssäkerhetssynvinkel, säger Susanne Nyman, verksamhetsledare för Pargas 4H. Därtill får de unga handledning och praktisk träning i de vanligaste arbetsuppdragen de anlitas för.

– Vid behov är vi vuxna också med som stöd till den unga första gången på arbetsuppdraget. Likväl värdesätter vi en god kontakt till uppdragsgivaren och lägger vikt i att matcha olika uppdrag med våra unga i arbetspoolen, säger Nyman.

De unga är försäkrade via 4H. Utfört arbete via 4H-arbetspoolerna är dessutom hushållsavdragsgilla.

Både Enqvist och Nyman är överens om den viktigaste orsaken till att man ska anställa en ungdom via 4H:s arbetspooler: man ger lokala ungdomar en möjlighet till arbetslivserfarenheter.

– 4H-arbetspoolerna har en central roll i att sysselsätta ungdomar på orten. Det är inte enkelt att få arbetserfarenhet och handledning i ung ålder. Goda erfarenheter av ett arbetsuppdrag sporrar unga till flera uppdrag inom arbetspoolen och gynnar lokalsamhället, instämmer både Nyman och Enqvist.

För mer information om 4H-arbetspoolerna för unga runt om i Svenskfinland, kontakta din lokala 4H-förening här.