Arkiv

SLC - Markagarmote 3 Webben
Möte mellan markägare och elbolag blottade inlösningslagens defekter

Då markägare och representanter från elbolaget Caruna möttes för en diskussion i Karis var känslan av maktlöshet påtaglig bland markägarna. Bolaget planerar en ny kraftlinje i trakten, vilket innebär inlösen av mark med tillhörande låga kompensationsnivåer. De närvarande markägarna försökte förklara sin kniviga situation som bägge parter dock kunde enas om att i slutändan beror på lagstiftningen.

SLC - Anders Portin
Skogsbruket står inför stora förändringar

Skogsbrukspolitiken och hur den påverkar skogsbruket stod på agendan när SLC:s skogsombudsman Anders Portin gästade SLC Åbolands och Finska hushållningssällskapets höstmöten nyligen.

SLC - Img 4578
EU vill samla information om skogsägarens planer

EU-kommissionen vill samla information om skogsägarnas planerade åtgärder som stöd för beslutsfattandet. Den gröna gruppen i EU-parlamentet efterlyser också mer kontroll över skogarna.

SLC - Tappinen Mallusjoki Metsa2
SLC:s skogsutskott: Det är mycket på gång nu!

Biodiversitetsstrategier, ekologisk kompensation och avskogningsförordningen låg i fokus då SLC:s skogsutskott hade möte den 23 november. Skogsaktualiteter både på förbunds-, nationell och EU-nivå lyftes fram av SLC:s skogsombudsman Anders Portin.

SLC - Img 6307
Tapios nya projekt: Lundarna avgörande då mångfalden skall tryggas

Under SLC:s skogsutskotts möte höll Petri Heinonen, som är Senior Advisor på Tapio, ett anförande om ett nytt projekt om lundar. Projektet leds av Tapio och eftersträvar att förbättra Skogscentralens skogsdata och sätta lundarna på kartan. Dessutom vill man få mera detaljerad information om olika lundtyper och hur de skall skötas för att kunna förbättra mångfalden.

SLC - Borgman 1 B
Kommentaren: Behövs det intressebevakning?

Efter den av Taloustutkimus Oy gjorda undersökningen, där 44 procent tror att staten och skogsindustrin äger mest skog i Finland och att endast 38 procent vet att skogarna i Finland växer mera än man avverkar, så är svaret på rubrikens fråga definitivt ja.

2025 har över 100 arbetsplatser försvunnit från Finlands skogscentral

Finlands skogscentral har avslutat omställningsförhandlingarna som inleddes i slutet av september för att få ekonomin i balans och förnya verksamheten så att den motsvarar förändringarna i omvärlden. Nedskärningarna görs för att svara på kommande minskningar i statsbidraget och underskottet i Skogscentralens verksamhet. Sparbehovet 2024 och 2025 är sammanlagt cirka 5 miljoner euro, meddelar Finlands skogscentral.

SLC - Ffd Dec23 1
FFD:s projekt stärker ungas kunskap i hållbart skogsbruk och utvecklingssamarbete

Skogsbruksexpertis spelar en viktig roll när det gäller att tänka på tillståndet för våra skogar i framtiden och deras användning. För att öka både medvetenheten och kunskapen om skogar, skogsexpertisens roll och hållbar utveckling ytterligare bland unga finländare genomför Food and Forest Development Finland – FFD projektet ”Skogar och hållbar utveckling” inom Finland 2023-2024 i samarbete med Finska Forstföreningen.

SLC - Gran Skog Ung1 Sb
Forskare vill omvärdera synen på gödsling av ungskog

De positiva effekterna av tidig och upprepad gödsling av ung granskog lyfts fram i en omfattande studie från Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet. Samtidigt visar en ny avhandling att de negativa följderna är kortvariga. Resultaten gör att forskarna vill ändra synen på skogsgödsling i Sverige och norra Europa. Tidigare antaganden om att gödsling i yngre skog är olönsam har nu motbevisats.

SLC - Img 0326 Jk
Granbarkborrarna svärmade ännu på hösten

Svärmande granbarkborrar påträffades i södra Finland ännu in på hösten. Svärmningen var rikligast lokalt i sydöstra Finland, Nyland, Birkaland och Egentliga Finland, noterar Naturresursinstitutet och Skogscentralen i ett gemensamt pressmeddelande.

SLC - Risutec Webben
Metsä Group och Risutec kombinerar markberedning till skotare på ett nytt sätt

Metsä Group och Risutec har tillsammans utvecklat en tilläggsanordning med vars hjälp man kan utföra markberedning med skotare samtidigt med drivning av hyggesrester. Detta ökar produktiviteten och bidrar till att minska på skogsbrukets fossila utsläpp.

SLC - Algjakt A Webben
Många jaktlag i Österbotten börjar vara klara med årets älgjakt

Älglicenserna minskade kraftigt på Kust-Österbottens område i år. Färre licenser innebär också att många jaktlag börjar vara klara med årets jakt. Finby jaktlag i Närpes försökte fälla den sista kon för två veckor sedan – men utan resultat.