Arkiv

SLC - Img 4425
Beskogningsstödet upphör – det gäller att söka nu

Markägare har ännu några veckor kvar på sig att söka beskogningsstöd av Skogscentralen. Ansökan stängs 31.12.2023, och något nytt motsvarande stöd finns tills vidare inte i sikte, uppger Finlands skogscentral.

SLC - 20220924 Henna Bjorkqvist Raaseporinjoki Raasepori Karjaa
Finns ännu gipsstöd att söka för ca 10.000 hektar utanför Skärgårdshavsområdet

Det GIPS-projekt som NTM-centralen i Egentliga Finland driver har nu kommit halvvägs till sitt mål på 100.000 hektar. Omkring 53.000 hektar på olika håll i Finlands kustområden har redan gipsbehandlats. Gipsansökan är nu öppen i hela landet.

SLC - Ingrid Traskman Ny
Ingrid Träskman har tilldelats årets pris ur Fonden för hållbar odling

Ingrid Träskman har under sin långa karriär villigt delat ut information och engagerat traktens ungdomar i sin odling. Hon har bidragit till att hålla upp intresset för specialgrödor inom jordbruksföretagen och visat intresse för jordhälsa och markbördighet.

Hopp och handlingskraft genom FFD:s immateriella gåvor lagom till jul

FFD:s gåvoshop erbjuder flera olika alternativ för att stödja småskaliga producenter, också hjälp med att tackla klimatförändringen.

SLC - Marie Kellgre 1
Landets första skärgårdsting samlade 150 deltagare i Åbo

Välmående människor från insjö till utskär var temat då Finlands skärgårdsting ordnades 3-4 december i Åbo. Skärgårdstinget som är det första i sitt slag lockade omkring 150 deltagare från skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar såväl längs kusten som insjöfinland.

SLC - Dsc 0305
Nytta och nöje på lantbrukarnas Må bra-dag i Borgå

Hej, hur har du det? När ställde du senast den frågan till en kollega eller granne?

SLC - Samarbete3 Dec23 Ct
Samarbete underlättar att ordna olika evenemang för medlemmarna

I tisdags firade över femtio ÖSP-medlemmar skördefest i Småbönders. Ett återkommande evenemang som Karleby, Nedervetil, Terjärv och Kronoby lokalavdelningar ordnar. Det är en tillställning som efterfrågas från fältet, säger Sanna Särs.

SLC - Potatoes21
EU-länderna röstar om den nya gentekniken

Det drar ihop sig till en EU-omröstning om den nya gentekniken (NGT). Trots meningsskiljaktigheter mellan medlemsländerna, vill det spanska ordförandeskapet låta medlemsländerna ta ställning till ett kompromissförslag redan nästa vecka.

SLC - Skogsagare 2 A Webben
Prisskillnaden är så liten nu att Anders säljer massaved till energi

Det senaste året har virkespriserna varit betydligt högre än tidigare. Det gläder i synnerhet självverksamma skogsägare som Anders Sjöstrand. Lönsamheten med att arbeta i skogen är bättre nu än för några år sedan, säger han.

SLC - Energivirke 1 B Webben
Nu lönar det sig att utföra energiavverkning

Efterfrågan på energivirke är nu så pass stor att energiavverkningar kan gå på plus till och med utan stöd. Det är dels de höga priserna på fossila bränslen samt slutet på importen från Ryssland som inverkat på priserna. Energiavverkningarna är också bra för skogsvården. Om man har ytor med unga bestånd som tidigare försummats kan man inhämta en del av den tillväxt som gått förlorad.

SLC - Skogsbruk5 Sb
Stödbeloppen och stödvillkoren i nya Metka har fastställts

Stödnivåerna och de detaljerade stödvillkoren i det nya incitamentsystemet för skogsbruket, Metka, har nu fastställts. Statsrådet har beslutat att förordningen och lagen om det nya incitamentssystemet för skogsbruket som träder i kraft i början av 2024, meddelar Skogscentralen.

SLC - Skogsutredning 1 Webben
Skogsbrukets klimatrisker är stora på Åland

Utredningen ”Lönsamt och klimatsmart åländskt skogsbruk” som nyligen presenterades vid Ålands Skogsvårdsförenings höstmöte i Mariehamn visar att intäkterna från de åländska skogarna är betydligt lägre än i Egentliga Finland och Åboland. Men projektchefen Henry Schneider vid konsultföretaget Tapio ser ändå utvecklingsmöjligheter för det åländska skogsbruket.