Arkiv

SLC - Gtk Dikad Myr
Geodatamaterial om myrtyper täcker nu hela Finlands myrar och torvmarker

I Finland har man producerat det första öppna, landsomfattande geodatamaterialet om myrtyper, näringshaltsklasser och markanvändningsformer för myrar, uppger Geologiska forskningscentralen i ett pressutskick.

Ny infografik berättar om Finlands skogar och skogsägare

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT har publicerat två infografiska sammanfattningar om skogsägarna och de finska skogarnas användning.

SLC - Beslutanderatt
Beslutanderätt

SLC - Img 5279
SLC: Förverkliga regeringsprogrammet för att stärka producenternas ställning

Jordbrukarna väntar på att regeringsprogrammets skrivningar om att stärka primärproducenternas ställning och förhandlingsposition ska förverkligas. Samtidigt behövs det andra marknadsåtgärder och starka livsmedelsföretag som förädlar råvaror – men handeln och livsmedelsindustrin måste även inse att den svaga lönsamheten kan riskera tillgången på råvara på kortare sikt.

Beslutsfattandet om investeringar i våtmark och iståndsättning av fåror inleds

NTM-centralerna börjar nu fatta beslut om de investeringar i våtmarker och iståndsättning av fåror som ansökts om i år, meddelar Livsmedelsverket.

SLC - Dsc09919
Sölve byter fokus inom vattenskyddet

Efter att ha jobbat halva livet som chef för Ålands landskapsregerings jordbruksbyrå byter Sölve Högman, 52, både fokus och bransch. Från årsskiftet börjar han arbeta vid Ålands vatten Ab för att under våren då nuvarande direktören Christian Nordas går i pension bli verkställande direktör för Ålands vatten Ab, som förser ca 75 procent av ålänningarna med hushållsvatten.

Inget penninglöfte för åländska växtodlare

Ålands trädgårdshall, potatisodlarföreningen och Ålands producentförbund har i en samordnad protestaktion skrivit tre brev till landskapsregeringen med kravet att också växtodlingen ska få stöd för jordbrukets kraftiga kostnadsstegringar efter Rysslands krig mot Ukraina.

SLC - Skatteutskottet Dec23 Sp
Skattepolitiska utskottet välkomnar små men betydelsefulla skatteförändringar

SLC:s skattepolitiska utskott träffades senaste veckas fredag. Den nya skatteklassen för markbotten var på agendan, men också förhöjningen av utjämningsreserveringen samt en del övriga skattefrågor.

SLC - Flisning1
Konkurrensen om virket hårdnar – nu stor efterfråga på energived

En ökad efterfråga på energived har höjt priserna och gjort att energiveden blivit attraktiv på virkesmarknaden på bekostnad av massaveden. Det händer mycket nu inom skogssektorn, läs mer i fredagens LF-skogstema!

SLC - Sockerbetsfalt 2 Mw
Marknadsöversikt: Växtodlingens resultat har svängt från den ena ytterligheten till den andra

Även om skillnaden mellan de två senaste årens resultat är stort och väderleksförhållandena under 2023 var utmanande, kan man utläsa ur resultaten att specialväxter så som sockerbeta och kummin har gett ett positivt resultat under båda åren. Resultaten framgår av sammandragen av produktionskostnadskalkylerna för de mest betydande odlingsväxterna i ProAgrias databas Lohkotietopankki.

Marknadsöversikt: Svenska betor till Polen efter brand i sockerbruk

En explosionen i en kokpanna för ett par veckor sedan satte stopp för sockerproduktionen i Örtofta i Sverige. Bruket drivs av Nordic Sugar som ingår i tyska Nordzucker-koncernen.

SLC - Milei Scaled
EU-avtal med Mercosur får nobben av Argentina

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hade denna vecka berett sig på att underteckna det beryktade handelsavtalet med sydamerikanska frihandelsområdet Mercosur. Dessvärre ändrades planerna av Argentinas nya president.