Borgman 1 B
Stefan Borgman är ordförande för Meto – Skogsbranschens Experter rf. ARKIVFOTO
Tema

Kommentaren:
Behövs det intressebevakning?

Efter den av Taloustutkimus Oy gjorda undersökningen, där 44 procent tror att staten och skogsindustrin äger mest skog i Finland och att endast 38 procent vet att skogarna i Finland växer mera än man avverkar, så är svaret på rubrikens fråga definitivt ja.

Meto – Skogsbranschens Experter är en organisation som förutom sina egna medlemmars intressen också utför intressebevakning för skogsägarnas bästa, så att det också i fortsättningen skall finnas möjlighet att idka ett hållbart ekologiskt, socialt och ekonomiskt skogsbruk. Det skall finnas realistiska verksamhetsförutsättningar för denna lagliga näringsverksamhet i hela landet.

Klimatångesten väcker oro och godkännandet av användningen av skogar har i medborgarnas ögon förändrats och polariserats. I kommunikationens luftrum har skogsbrukets roll förblivit defensiv och det enda sättet har varit att bemöta kritiken. Frasen ”anfall är det bästa försvaret” lever fortfarande bland oss, särskilt inom lagsport, men hur skall vi få skogsbranschens kommunikation att bli proaktiv?

Det behövs faktabaserad konstruktiv dialog som ökar medvetenheten och uppskattningen av arbetet inom skogsbranschen. Riksskogstaxeringen (RST) har utförts i över 100 år, vilket betyder att skogsbranschens verksamhet grundar sig på vetenskaplig kunskap och inte enbart på människors vardagsuppfattning.

Undersökningen visar också att man litar på skogsexperterna och vill ha dem mera med i den allmänna skogsdiskussionen. Detta är förståeligt, för människor är intresserade av äkthet och ärlighet. Via de mångsidiga skogsexperterna som ansvarar för praktiskt skogsbruk har man möjlighet att få tillgång till människonära kommunikation, genom att med ansikten och känslor berätta vad de varje dag gör för nytta för våra skogar och vår natur.

Diskussionskulturen framförallt på de sociala medierna har blivit hårdare och anklagelser, provokation och uppretande har ökat. Man förvränger saker och kanske ”kryddar på” med något som inte har med saken att göra. Hur många minns ännu den fejkade bilden av den ensamma uggleungen på stubben?

För att underlätta inskolningen finns det åtminstone en öppen kommunikationsguide för skogsbranschen. Målet med den är att förbättra skogsbrukets aktörers kommunikationsförmåga och inspirera dem att dela med sig av sitt eget arbete på ett synligare sätt.

Förhoppningsvis har många organisationer också tagit fram strategiska riktlinjer för att öka kommunikationsvolymerna. Här är det mycket viktigt att dessa tilläggsarbeten också skrivs in i de berörda personernas befattningsbeskrivning. För att nå önskat resultat så är det definitivt inte meningen att dessa arbeten skall utföras på privattid utan ersättning.

Inom intressebevakningen för Metos del är förstås regeringsprogrammet och statens budget det viktigaste för tillfället. Regeringens start var skakig och efter en händelserik sommar har också hösten varit något trevande.

Jämfört med många andra saker i regeringsprogrammet så är skrivningarna gällande skogssektorn på en godtagbar nivå. Skrivningarna grundar sig till en stor del på den Nationella skogsstrategin 2035, vilket innebär att lösningarna är hållbara och beredda på bred front.

Problemet är finansieringen. Stödsystemet för skogsbruk skärs ned, men för många är den värsta smällen nedskärningarna i Skogscentralens statsstöd och Forststyrelsens verksamhetsanslag.

Regeringen har också med den ekonomiska politiken som täckmantel medvetet börjat röra om arbetsmarknadspolitiken. Detta har lett till att den finländska arbetsmarknadsmodellen och förhandlingssystemet för tillfället befinner sig i en utmanande situation.

Förtroendet på arbetsmarknaden har redan tidigare saknats och när det nya regeringsprogrammet utöver målen också innehåller lösningar för att förnya arbetslagstiftningen, uppstår frågan om det finns några reella möjligheter att påverka resultaten i samband med förhandlingarna.

Om parterna misslyckas, så kommer det att bli en lång och kall vinter.

Stefan Borgman
ordförande
Meto – Skogsbranschens Experter rf