Tema

2025 har över
100 arbetsplatser försvunnit från
Finlands skogscentral

Finlands skogscentral har avslutat omställningsförhandlingarna som inleddes i slutet av september för att få ekonomin i balans och förnya verksamheten så att den motsvarar förändringarna i omvärlden. Nedskärningarna görs för att svara på kommande minskningar i statsbidraget och underskottet i Skogscentralens verksamhet. Sparbehovet 2024 och 2025 är sammanlagt cirka 5 miljoner euro, meddelar Finlands skogscentral.

Resultatet av omställningsförhandlingarna är att Skogscentralen nu säger upp 50 personer och ändrar 30 personers fasta anställningar till visstidskontrakt. Det görs också många andra ändringar i personers anställningsavtal. Ändringarna gäller bland annat antalet kontor.

Dessutom slutar 30 anställda före årsskiftet, antingen så att de går i pension eller så att deras visstidsanställningar tar slut. I dag arbetar 532 personer på Skogscentralen, och av dem är 66 visstidsanställda.

Dessutom permitteras hela personalen i 1-5 veckor under år 2024.

Miljöstödsansökningarna flyttas till aktörerna

I omställningsförhandlingarna har man strävat efter att minimera och tidsmässigt jämna ut personaleffekterna. En del av de uppgifter som Skogscentralen sköter i dag upphör och arbetssätten förnyas. När verksamheten förnyas uppstår också nya jobb.

– Med de här svåra besluten löser vi vårt långvariga strukturella underskott och förbereder oss på en sänkning av statsbidraget 2025. Samtidigt stärker vi vår organisations funktionsförmåga i framtidens föränderliga omvärld, säger direktör Ari Eini.

I framtiden lägger Skogscentralen ned den individuella rådgivningen för skogsägare och ändrar sin modell för företagsrådgivning. Rådgivning ska också i framtiden erbjudas både för skogsägare och företagare bland annat via kundtjänsten och med hjälp av digitaliserad och automatiserad kommunikation i flera kanaler.

Samtidigt överlåter Skogscentralen beredningen av miljöstödsansökningar helt och hållet till aktörerna i skogsbranschen under 2024. Detta för att klargöra Skogscentralens roll som beviljare av stödet.

– Vi förnyar våra arbetssätt och ökar automatiseringen och produktiviteten i allt som vi gör. Vi koncentrerar oss på våra viktigaste uppgifter och slutar göra sådant som även kommersiella aktörer erbjuder. En sak vi satsar på är att stöda företagen i deras miljöstödsberedning. Företagen i skogsbranschen har glädjande nog tagit en allt större roll när det gäller att söka miljöstöd åt skogsägare, säger Ari Eini.

Skogscentralen ska också spara genom strukturella åtgärder, till exempel genom att så småningom skära ner antalet kontor. I dag har Skogscentralen 60 kontor i olika delar av Finland. Framöver ska de koncentreras, huvudsakligen till landskapens centralorter. Skogscentralen erbjuder ingen service som skulle kräva kundbesök.

De regionala skogsprogrammen kommer fortsättningsvis att verkställas på landskapsnivå tillsammans med landskapens skogsråd. I skogsråden sitter representanter för centrala intressegrupper och aktörer i skogsbranschen.

Finlands skogscentral är också en aktiv projektaktör regionalt. Projekten kommer i fortsättningen att planeras så att projektarbetet bildar större helheter och verkställer Skogscentralens strategiska prioritetsområden, som är skogen och näringarna, skogen och klimatförändringen samt skogen och mångfald.