Img 4578
EU-kommissionen har startat ett projekt som ska samla information om skogarna. Det officiella målet är att stöda beslutsfattandet om skogar, men medlemsländerna befarar fler kontroller. FOTO: Nicolas von Kraemer
Tema

EU vill samla information
om skogsägarens planer

EU-kommissionen vill samla information om skogsägarnas planerade åtgärder som stöd för beslutsfattandet. Den gröna gruppen i EU-parlamentet efterlyser också mer kontroll över skogarna.

Den ansvariga EU-kommissionären Virginijus Sinkevičius vill etablera en central kunskapsbas som håller koll på tillståndet i de europeiska skogarna. Kommissionen betraktar insamlingen av information som en viktig åtgärd.

Enligt Sinkevičius varierar insamlingen av skogsdata mellan olika medlemsländer och är därtill ofullständig. Kommissionen vill därför utrusta alla medlemsländerna med ett gemensamt övervakningssystem för insamling av kunskap om skogarna.

Skogsägarnas organisationer misstänker att det nya verktyget blir ett nytt EU-projekt för datainsamling inom skogspolitiken, fastän skogsfrågor med rätta borde skötas av medlemsländerna. Resultatet ska i sinom tid publiceras offentligt.

Den information som redovisas borde till exempel omfatta lokaliseringen av gamla skogar, mängden avverkningar, fågelbestånd och olika livsmiljöer samt användning av ved för bioenergi.

Häftiga bränder avskräcker i EU

Skogarna har traditionellt stått utanför den gemensamma jordbrukspolitiken. Skogsfrågor sorterar under de enskilda medlemsländerna. Bonde- och skogsorganisationer i Finland, Sverige och Österrike vill behålla denna strategiska uppdelning och kritiserar projektet.

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius och klimatkommissionär Wopke Hoekstra motiverar för sin del det nya verktyget med miljö- och klimatskäl. De varnar för att Europas skogar sedan länge är skadade på grund av av klimatförändringarna.

Kommissionärerna hänvisar till det växande antalet svåra skogsbränder, klimatskador, illegal avverkning, torka och liknande problem. Skogarna spelar en viktig roll i strävandena att nå EU:s mål för klimatneutralitet fram till 2050.

Europas skogar har i tilltagande utsträckning drabbats av svåra bränder. Kommissionärerna hänvisar till en ny EU-rapport som beskriver läget. Enbart år 2022 brann nästan 900.000 hektar skogsmark i Europa på en areal i storlek med ön Korsika.

Enligt kommissionen förorsakade skogsbränder för tredje året i rad stora miljömässiga och ekonomiska skador i EU och tragiska förluster av människoliv. För att sänka riskerna vill kommissionen förbättra kunskapen om skogarnas status och skick.

Protester mot datainsamling

Kommissionen vill i första hand främja informationen om skogarnas status, trender och reaktionerna på klimatförändringar. Kommissionen efterlyser en heltäckande övervakning som skulle ge en helhetsbild av tillståndet i EU:s skogar.

Enligt kommissionens förslag skulle akuta hot, såsom torka och skogsbränder, hanteras effektivare med hjälp av ett övergripande system för övervakning som skulle omfatta skogar i alla medlemsländer.

Kommissionen efterlyser ett harmoniserat verktyg som skulle täcka hela EU. Skogsplanerna i många enskilda medlemsländer betecknas inte som tillräckligt effektiva och långsiktiga för att möta svåra förhållanden som kan råda i multifunktionella skogar.

Den gröna gruppen i EU-parlamentet uppmanar EU-kommissionen att lägga fram en lag för övervakning av skogar. Därmed skulle regeringar, skogsägare och skogsindustrier få korrekt och detaljerad information om tillståndet i våra skogar.

De flesta europeiska skogar används för att producera virke. Dessa produktionsskogar sköts vanligtvis för att maximera avkastningen av virke, varvid de förlorar i biologiska mångfald och förmåga att absorbera och lagra kol, resonerar de gröna.

Finland och Sverige vill däremot hålla kvar sina egna system för övervakning, framhåller Sveriges jordbruksminister Peter Kullgren enligt tidningen Dagens Nyheter. Ministrarna vill inte att kraven ska bli strängare än de lagar som redan tillämpas.