Img 0326 Jk
Under barken har påträffats unga granbarkborrar som stannat kvar i gångsystemet för att äta. FOTO: Juho Kokkonen/Skogscentralen
Tema

Granbarkborrarna
svärmade ännu på hösten

Svärmande granbarkborrar påträffades i södra Finland ännu in på hösten. Svärmningen var rikligast lokalt i sydöstra Finland, Nyland, Birkaland och Egentliga Finland, noterar Naturresursinstitutet och Skogscentralen i ett gemensamt pressmeddelande.

Även i år avverkades stora mängder granar på grund av barkborreangrepp.

Den ombytliga väderleken i slutet av juli och början av augusti dämpade granbarkborrens svärmning i början av hösten. Däremot fortsatte svärmningen också under hösten.

– Under inventeringsperioden från mitten av augusti till mitten av september inföll några varma och regnfattiga dagar, vilket gynnade granbarkborren, säger forskare Tiina Ylioja från Naturresursinstitutet.

Svärmande granbarkborrar söker sig till granar där de förökar sig. Den största mängden barkborrar påträffades på en av övervakningsplatserna i Egentliga Finland.

De granbarkborrar som svärmar på hösten lyckas sannolikt inte med fortplantningen, eftersom larverna kommer att dö under de stående trädens bark under vintern. Däremot är det möjligt att de klarar sig på vindfällen som täcks av snö.

Feromonfällorna fungerade inte som de skulle

För att kunna göra upp en prognos för barkborreangrepp är det viktigt att veta hur många fullbildade barkborrar som övervintrar. Inventeringen blev bristfällig i början av sommaren då feromonerna i fällorna inte fungerade som de skulle.

Granbarkborrens svärmning övervakades i augusti och september på 22 övervakningsplatser söder om linjen Björneborg-S:t Michel. Övervakningen samordnas av Naturresursinstitutet.

I år har Finlands skogscentral mottagit mest anmälningar om avverkningar på grund av barkborreskador från Nyland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Birkaland och Södra Savolax.

– Under sommaren gjordes avverkningsanmälningar på grund insektsangrepp på en ungefär lika stor areal som ifjol, cirka 2.000 hektar. Om vi ser på perioden från årets början till november har avverkningar på grund av insektsangrepp anmälts på cirka 600 hektar mer än i fjol, säger skogsvårdsexpert Juho Kokkonen från Skogscentralen.