Risutec Webben
Då samma maskin samlar in hyggesrester och utför markberedning, undviker man en flyttning av maskiner. Detta minskar utsläppen i hela virkesanskaffningskedjan. FOTO: Metsä Group
Tema

Metsä Group och Risutec
kombinerar markberedning
till skotare på ett nytt sätt

Metsä Group och Risutec har tillsammans utvecklat en tilläggsanordning med vars hjälp man kan utföra markberedning med skotare samtidigt med drivning av hyggesrester. Detta ökar produktiviteten och bidrar till att minska på skogsbrukets fossila utsläpp.

Metsä Group och den inhemska tillverkaren av skogsbruksmaskiner Risutec har ett gemensamt mål i att utveckla den maskinella skogsvården. Markberedningen är en central åtgärd inom skogsförnyelse i syfte att förbättra frönas och plantornas etablering och minska på plantskador.

– Med denna nya anordning kan markberedningen utföras effektivare och miljövänligare än tidigare. Kombinering av arbetsslagen underlättar också den bråda skogsvårdssäsongen på våren, berättar Metsä Groups utvecklingsdirektör för virkesanskaffning Juho Rantala.

– Tanken med den nya anordningen är att man med samma maskin kan utföra markberedning och driva hyggesrester. Det går snabbt att fästa och ta loss anordningen från skotaren. Man kan göra markberedning och samla in hyggesrester och sedan åter köra ut virke, förklarar Risutecs verkställande direktör Jussi Aikala.

Då samma maskin samlar in hyggesrester och utför markberedning, undviker man en flyttning av maskiner. Detta minskar utsläppen i hela virkesanskaffningskedjan.

Målet är också att bevara markberedningens goda kvalitet och minska på markberedningskostnaderna på objekt som lämpar sig för metoden.

Metsä Group utvecklar långsiktigt ny teknologi för skogsbruket i samarbete med sina kompanjoner. Anordningen är en fortsättning på tillämpningen Asta som utvecklades i samarbete med Risutec. Asta räknar ut och rapporterar bearbetningspunkternas täthet an efter att arbetet framskrider. Tillämpningen används i stor omfattning av Metsä Groups avtalsentreprenörer.

– Vår tanke med detta samarbete är att Risutec får en produkt av denna anordning. Vi för å vår sida ut metoden till entreprenörsfältet och som en tjänst till skogsägarna, berättar Rantala.

Aikala från Risutec säger att bolaget inte skulle ha gått in i utvecklingsarbetet utan Metsä Groups satsning.

– Det är av central betydelse för vårt utvecklingsarbete att det finns en äkta efterfrågan för den nya anordningen.