Arkiv

SLC - Host10 Dec23 Ct
NTM-centralen: Snart utbetalas stödet för unga jordbrukare

När utbetalas startstödet till unga jordbrukare? Kommer VIPU-mobilen att kunna öppnas med ansiktsigenkänning i framtiden? Det var några frågor som Karin Kainlauri, landsbygdsenhetens chef på NTM-centralen i Österbotten, fick svara på under ÖSP:s höstmöte i måndags.

SUR-växtskyddet stampar på stället

Det ambitiösa EU-förslaget till en skärpt växtskyddsförordning (SUR) har kört fast ordentligt i Bryssels kvarnar. Den ambitiösa planen att halvera insatsen av kemiska bekämpningsmedel ligger stadigt på is, åtminstone för en tid framåt.

SLC - Esa Nikunen 5A4A5A17 7B02 407E Aff8 E651Ab81Da48
Granskningsramen för identifiering av Finlands urskogar och naturskogar har färdigställts

I EU:s strategi för biologisk mångfald förutsätts att alla återstående urskogar och naturskogar skyddas strikt i EU:s medlemsstater. Finlands miljöcentral (Syke) och Naturresursinstitutet (Luke) har med hjälp av forskningsdata granskat hur urskogar och naturskogar kan identifieras i Finland enligt EU-kommissionens anvisningar. Manuskriptet till Sykes och Lukes rapport blev klart den 4 december och överlämnades till miljöministeriet.

SLC - C3 96 Ta 112 Ota112 8 Foto 06468
Torvald Hägg in memoriam

En trotjänare inom det österbottniska producentförbundet har gått ur tiden. ÖSP:s mångårige kanslichef Torvald Hägg har avlidit i en ålder av 94 år.

SLC - Host9 Dec23 Ct
Omval över hela linjen i ÖSP

Österbottens svenska producentförbund återvalde på förbundets höstmöte i måndags Tomas Långgård från Malax till förbundets ordförande och Niclas Sjöskog från Purmo till förbundets viceordförande för år 2024.

ÖSP: Hög självförsörjningsgrad kräver lönsamt jordbruk

En lönsam jordbruksproduktion tryggar den finländska matproduktionen slår statsminister Orpos regering fast i sitt regeringsprogram. Vi producenter håller helt och hållet med. Det går inte att upprätthålla en hög självförsörjningsgrad som är grunden för den finländska försörjningsberedskapen om inte produktionen av mat är lönsam, påpekar Österbottens svenska producentförbunds höstmöte i ett uttalande,

SLC - Host14 Dec23 Ct
Stöd och kvinnor på agendan på ÖSP:s höstmöte

Fler kvinnor i beslutsfattandet. Det var något som efterlystes på ÖSP:s höstmöte i måndags. Det blev också diskussioner om den sena tidtabellen för stödutbetalningarna. Jag är inte övertygad om att en demonstration hade hjälpt, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Host13 Dec23 Ct
En höjning av mervärdeskatten på livsmedel inte att föredra

Finansministeriet har aviserat att det krävs fler objekt för att balansera den offentliga ekonomin. En åtgärd kan bli att mervärdeskatten på livsmedel höjs. Det kan få indirekta konsekvenser för jordbrukarna, påpekade SLC:s ordförande Mats Nylund som bjöd ÖSP:s höstmöte på en lantbrukspolitisk översikt.

SLC - Host2 Dec23 Ct
Långgård: Det behövs mer åtgärder för investeringar i jordbruket

Investeringar är nödvändiga för att Finland ska kunna behålla en fortsatt hög självförsörjningsgrad. För att i synnerhet unga ska se jordbruket som en framtidsmöjlighet krävs många åtgärder, konstaterade ordförande Tomas Långgård, när han öppnade ÖSP:s höstmöte.

SLC - Anders Norrback
Riksdagens ”julklappspengar” är klara - 50 miljoners budgetpott

​Pengar till fiskerinäring, 4H och Pro Agria. Riksdagens finansutskott har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en budgetpott på cirka 50 miljoner euro.

SLC - Sanni Grahn Laasonen O45 A2518
Minister Grahn-Laasonen: Stort behov av åtgärderna i Ta hand om bonden-projektet

Ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen konstaterade att LPA:s projekt Ta hand om bonden är en synnerligen effektiv verksamhet som det finns ett stort behov av. Enligt ministern kommer projektet i början av 2025 att omvandlas i en bestående handlingsmodell. Grahn-Laasonen besökte mötet som delegationen för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA höll 4.12 i Esbo.

SLC - Be93Fba1 51C9 4345 9503 8Ac69Ab2Ebaf
EU missar ännu målet för den gröna gentekniken

Medlemsländernas åsikter om den gröna gentekniken är fortfarande splittrade. Ländernas jordbruksministrar lyckades inte nå enighet i frågan vid sitt senaste möte på måndagen. Det spanska ordförandeskapet lovar att ännu fila vidare på sin kompromiss.