Arkiv

LPA: Regeringsprogrammet stöder lantbruksföretagarna att orka i arbetet

I Petteri Orpos regeringsprogram vill man stöda lantbruksföretagarnas ställning bland annat genom att omvandla projektet Ta hand om bonden i en bestående verksamhetsmodell och genom att bevara avbytarservicen inom lantbruket på åtminstone nuvarande nivå.

LF tar sommarpaus

Landsbygdens Folk tar nu en tre veckor lång sommarpaus och utkommer följande gång fredagen den 28 juli.

SLC - Recept Bild
Kocka Inhemskt-konceptet drar i gång hösten 2023

Från hösten 2023 får svenskspråkiga åttonde klassister med tillval i huslig ekonomi möjlighet att Kocka Inhemskt. Konceptet Kokkaa Kotimaista har tagits fram av MTK tillsammans med Maaseudun Sivistysliitto MSL och är en modell för matfostran för högstadieelever i huslig ekonomi.

Utexaminerade från naturbruksutbildningarna 2023

LF gratulerar alla till sin nya examen!

SLC - Dyngbagge1
Grävandet i dyngan ger unika fynd

Tre finländska entomologer har under våren studerat åländska dyngbaggar och för insektforskarna verkar grävandet i kolallor, hästlortar och fårpärlor ha varit rena guldgruvan.

SLC - Hanell1
Specialforskare Tomas Hanell: Livskvaliteten upplevs som högre på landsbygden

Tomas Hanell är specialforskare vid Migrationsinstitutet där han forskar i livskvalitet och inrikes flyttrörelser. Med en gedigen internationell karriär i bagaget är han i dag bosatt med sin familj i Västnyland. Hanell uppfattar landsbygdens framtid som ljus, men understryker att vi befinner oss i en övergångsperiod. Hur den klaras beror delvis på politiska val.

SLC - Oster1
Strykande åtgång på årets sommarblommor vid Österbacka Trädgård i Kortjärv

Maj och juni betyder högtryck i Gun-Viol och Sune Österbackas växthus med sommarblommor i Kortjärv, Kronoby. Peaken inträffar i början av juni och i år har åtgången varit så stor att paret stänger ner blomförsäljningen redan till midsommar. Jag brukar rekommendera våra kunder att komma i slutet av maj, för då finns det ännu kvar av alla sorter, säger Gun-Viol.

SLC - 1 20230623 124016
Passionerat nyintresse i Frankrike för att odla åkrar och föda upp djur

Lantbruk är basen i människans liv. Så lyder den unge franske lantbrukspraktikanten Arnaud Chahinians livsfilosofi. Han har ännu inte fyllt 30 och är full av iver över att snart starta eget jordbruk i Rhônedalen. För tillfället lär han sig yrket på gården ”Les poiries sous Geslin” i Bretagne.

Ledaren: De nordiska näringsrekommendationerna borde beakta följderna av det man rekommenderar

Man kan redan i sig ifrågasätta om man faktiskt ska ta in miljö- och klimataspekter i just näringsrekommendationerna, men gör man det så vore det välkommet att också beakta följderna av att man gör så, påpekar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Misstroendeomröstningen mot minister Junnila har ingen praktisk konsekvens

Noteras kan att kraven på ministrarna är färre och lägre än de krav som den nya regeringen vill ställa på invandrare som vill ha medborgarskap i Finland, konstaterar Staffan Pehrman.

SLC - Gronsaker 23
Näringsrekommendationer

Livsmedelsverket beviljade understöd till 181 bybutiker

Livsmedelsverket har beviljat bybutiksstöd åt 181 bybutiker på landsbygden. Största delen av bybutikerna på landsbygden ansökte om stöd och stödet beviljades nästan alla som ansökte om det.