Ekomarknad
Produktionen av ekologisk spannmål har vuxit mycket kraftigt de senaste fem åren. ARKIVFOTO
Jordbruk

Ekologiskt spannmålsrekord
men nedgång på marknaden

År 2022 var Finlands ekologiska spannmålsskörd rekordhög tack vare det gynnsamma vädret. Samtidigt ökade den ekologiska odlingsarealen, medan antalet ekologiska gårdar minskade. Kriget i Ukraina, den efterföljande starka inflationen och de stigande livsmedelspriserna påverkade stort den ekologiska marknaden i mataffärerna, uppger Pro Luomu, samarbetsgorganisationen för ekobranschen.

2022 präglades det finska jordbruket av lönsamhetskrisen. Priset på produktionsinsatser och energi steg, accelererade av kriget i Ukraina, och även de ekologiska gårdarna drabbades av de ökade energi- och bränslekostnaderna.

Samtidigt påverkade de stigande livsmedelspriserna den ekologiska marknaden negativt i mataffärerna. Förra året sjönk värdet på den ekologiska marknaden med åtta procent från föregående år och låg på cirka 375 miljoner euro.

Den ekologiska exporten steg dock en smula jämfört med 2020 och var nu 59 miljoner euro.

– Priset är för närvarande en betydande faktor i konsumenternas inköpsval och affärerna letar aktivt efter billigare alternativ. Jag tror inte att det här året heller blir lätt för den ekologiska marknaden, men det är kul att det fortfarande finns en positiv trend inom ekologisk export, och det skulle vara bra att satsa på det nu, säger Pro Luomus verksamhetschef läget Aura Lamminparras om läget just nu.

I år minskar ekoarealen

År 2022 kom det 152 nya ekologiska gårdar, medan 194 gårdar slutade med ekologisk bruk. Det totala antalet ekologiska gårdar sjönk en procentenhet.

Det ekologiska åkerarealen växte med fyra procent trots minskningen av antalet ekologiska gårdar och förra året brukades 15 procent av Finlands åkerareal ekologiskt.

Enligt förhandsuppgifter kommer antalet ekologiska gårdar att minska även i år. Enligt Livsmedelsverkets preliminära uppgifter (6/2023) kommer cirka 11 procent av ekologiska gårdar att lämna ekologisk certifiering 2023.

Gårdar som lämnar är främst växtodlingsgårdar, eftersom antalet djurgårdar bara minskar med en procent. Detta verkar inte ha haft så stor betydelse på den faktiska ekologiska åkerarealen som enligt dessa uppgifter skulle minska med åtta procent.

I år går ekologiska gårdar bort från ekologiskt, framför allt i Norra Karelen, Norra Savolax och Kajanaland, medan förändringarna i antalet ekologiska gårdar beräknas bli mindre i Nyland, Satakunda, Sydöstra Finland och Österbotten.

Det är bland annat de nya villkoren för jordbruksstödet som trädde i kraft i år, som påskyndat övergången från ekologisk odling. De nya stödvillkoren är särskilt utmanande för gräsdominerade blandgårdar, det vill säga gårdar med ekologisk åkermark och konventionell djurhållning.

– Andelen gårdar som lämnar ekologiskt korrelerar tydligt med andelen gräs i den odlade arealen. Ju mer gräsdominerat ekologiskt jordbruk är, desto fler ekologiska gårdar kommer att lämna – och vice versa, reflekterar överinspektör Sampsa Heinonen från Livsmedelsverket.

Rekordskörd av ekologiska spannmål

År 2022 fick vi en rekordstor ekologisk spannmålsskörd, 177,8 miljoner kilo, vilket var 55 procent mer än 2021. Den ekologiska spannmålsskörden var ca 5 procent av Finlands hela spannmålsskörd.

Mest odlades ekologisk havre, vars andel av hela landets produktion var ca 9 procent. Det mest ekologiska spannmålet var råg, vars andel av hela landets rågproduktion var 14 procent.

– Produktionen av ekologisk spannmål har vuxit mycket kraftigt de senaste fem åren, eftersom den ekologiska arealen har ökat i spannmålsodlingar. Ekologisk havre är en uppskattad finsk exportvara och nästan en tredjedel av finska spannmålsprodukters export var ekologisk 2022, säger Lamminparras.