Skogsbruk SLC

Webbinariet Skogsbruket och naturens mångfald med svensk text

Den 20 juni ordnade MTK och SLC webbinariet Skogsbruket och naturens mångfald. Webbinariet behandlade naturens mångfald ur skogsbrukets synvinkel. Webbinariet byggde på teman kring naturhänsyn i ekonomiskogar och mätning av den biologiska mångfalden. Nu kan webbinariet ses i efterskott med svensk text.

Markägarorganisationerna gör för närvarande tillsammans med forskare från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PPT upp en vägkarta för biologisk mångfald inom jord- och skogsbruket. Webbinariet om skogsbruket och naturens mångfald stöder utarbetandet av biodiversitetsvägkartan för skogsbruket, som förväntas ges offentlighet i början av hösten.

Under webbinariet hölls talturer av forskningsprofessor Matti Koivula från Naturresursinstitutet, ledande sakkunnig i skogsfrågor vid WWF Mai Suominen, MTK:s jurist med ansvar för naturskydd Anna-Rosa Asikainen, Mhy Savottas specialist inom naturvård Saara Koskinen, doktorand Sami El Geneidy från Jyväskylän yliopisto och Sitras direktör för hållbarhetslösningar Lasse Miettinen. Skogsägarens tankar om biodiversitet framfördes på svenska av skogsägare Christel Holmlund-Norrén och SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback gav avslutande kommentarer för att summera webbinariet.

Se webbinariets inspelning textad till svenska här.