Okra Kossor
Okra är en av de största lantbruksutställningarna i landet och visar upp det senaste inom lant- och skogsbruk. På utställningen fanns också boskap. Korna hade inget emot att bli vidrörda av barnens händer.
Jordbruk Maskin & teknik Marknad

Optimism hos maskinhandlarna på lantbruksutställningen Okra

Det är en tidig morgon i början av juli och en lång kö av bilar rullar fram längs vägen mot Oripää flygfält i Egentliga Finland. De är på väg till lantbruksutställningen Okra som i år öppnade portarna för artonde gången.

Okra  är en av de största lantbruksutställningarna i landet. Utställningen, som ordnades 5–8 juli, visar upp det senaste inom lant- och skogsbruk. Bland annat lantbruksmaskiner, schaktningsmaskiner, teknologi inom kraftförsörjning, uppfödning av boskap och produktion av mejeri- och sädesprodukter och mycket mer.

Lantbruksmaskinerna brukar väcka mångas intresse, så också i år. Och trots det tuffa ekonomiska läget är tongångarna inom maskinhandeln positiva. Åtminstone de maskinhandlare LF talade med hyser en försiktig optimism.

Tom Hellström vid importören Agrimaa är positivt överraskad.

– Man ser en ljusning. Kunderna har på allvar kommit för att diskutera nyinvesteringar, säger han.

Hellström ansvarar för försäljningen av maskiner tillverkade av det österrikiska familjeföretaget Einböck. Företaget tillverkar bland annat maskiner för mekanisk ogräsbekämpning.

På Agrimaas utställningsområde visas olika modeller av ogräsharvar och radhackare.

Okra Hellstrom
Tom Hellström vid Agrimaa är nöjd över att kunderna på allvar kommer för att diskutera nyinvesteringar.

Positiva förväntningar

Hellström, som bor i Åbo, säger att utvecklingen inom jordbruket går mot att man använder både mekanisk och kemisk ogräsbekämpning då den kemiska ogräsbekämpningen minskar.

– Men den kemiska bekämpningen försvinner inte. Båda metoderna kommer att användas i fortsättningen, säger han.

Hellström har positiva förväntningar på lantbruksutställningen då LF träffar honom under utställningens öppningsdag. Under dagen diskuterade han affärer med flera intresserade kunder.

Också försäljare Stig Nygård från Korsholm ser med tillförsikt på läget. Nygård representerar familjeföretaget Hyväkone i Kurikka som tillverkar vagnar och arbetsredskap av märket Camion. Företaget är också återförsäljare av bland annat Agrimaster-krossar och Giant-lastare.

– Vi hoppas kunna göra flera affärer. Det finns alltid efterfrågan på bra redskap inom lantbruket, säger Nygård.

Okra Nygard
Det finns alltid efterfrågan på bra redskap inom lantbruket, säger Stig Nygård, försäljare vid Hyväkone.

Arbetsredskap och nya maskiner utvecklas hela tiden. Boris Lindgård, entreprenör och maskinhandlare, har tillsammans med företagare i Korsholm deltagit i utvecklandet av nya tekniker och maskiner för mekanisk ogräsbekämpning och hållbar odling.

Till de mera kända hör kultivatorn KvickFinn som används för bekämpning av kvickrot, tistlar och andra rotogräs. Kultivatorn, som redan en tid funnits på marknaden, marknadsförs av det svenska företaget Lyckegård som Lindgård också representerar.

Utveckling mot hållbara odlingsmetoder

Boris Lindgård säger att utvecklingen i allt högre grad går mot hållbara odlingsmetoder, där målet är att binda kväve och minska koldioxidutsläppen.

Lindgård, som har många års erfarenheter av ekoodling och också varit rådgivare åt andra ekoodlare, vill öka kunskapen om hållbar odling. Men ett effektivt och hållbart jordbruk förutsätter moderna maskiner anpassade till dagens odlingsmetoder.

– Det är en utmaning för odlarna att investera i nya maskiner, säger Lindgård.

Okra Lindgard
Entreprenören och maskinhandlaren Boris Lindgård vill öka kunskapen om hållbar odling. Här invid en av företagets kultivatorer.

I det nuvarande kärva ekonomiska läget är nyinvesteringar kanske inte det första odlarna tänker på. Många gårdar kämpar med låg lönsamhet och har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det finns ändå gårdar som investerar i nya maskiner och redskap. Och det är inte ovanligt att det handlar om stora och dyra maskiner.

Flertalet maskiner som visades på Okra-uställningen var också av större modell. Besökarna kunde bekanta sig med traktorer, maskiner och tröskor, den ena större och bredare än den andra.

Flera stora maskiner som fanns på utställningen var redan sålda, bland dem en stor fyrkantsbalpress av märket Krone Big Pack. Balmaskinen som marknadsförs av Hankkija och kostar långt över 200.000 euro hade sålts till en gård i sydvästra Finland.

Polarisering inom gårdarnas ekonomi

Mika Kyyhkynen, som är anskaffningschef för Hankkijas maskinhandel, säger att det har skett en polarisering i fråga om gårdarnas ekonomi.

– Det finns gårdar som är hårt skuldsatta och det finns lönsamma gårdar som det går bra för, säger han.

De lönsamma gårdarna har råd att investera, och det märks också i Hankkijas maskinhandel. Kyyhkynen säger att lantbruksmaskinerna går bra åt.

– Maskinerna som odlarna köper har också blivit större, säger han.

Hankkijas vd Jyrki Lepistö är nöjd.

– Vår maskinhandel går hyfsat bra. Försäljningen har ökat något i år jämfört med i fjol. När det gäller handeln med traktorer ligger vi däremot ungefär på samma nivå som fjolåret. Men vi är nöjda.

Lepistö säger att odlarna nu planerar sina investeringar i god tid och inköpen görs tidigare på året än förut.

– Det beror sannolikt på att leveranstiderna hittills har varit långa, säger han.

Hankkija presenterade flera nyheter i sin maskinpark på Okra-utställningen. Bland nyheterna finns Nykarlebyföretaget Norcars minilastare. Hankkija är återförsäljare av Norcars lastare sedan i våras.

Norcars försäljningschef Jimmy Lindén är nöjd över samarbetet med Hankkija där målet är att stärka Norcars position på den inhemska marknaden.

– Hittills har försäljningen gått bra, säger han.

Okra Linden
Norcars försäljningschef Jimmy Lindén säger att efterfrågan på företagets minilastare är stor.

Förväntningar på fler affärer

De senaste åren har företagets tillverkning av lastare ökat stadigt. 90 procent av produktionen går på export. De största exportländerna är Sverige, Norge, Island och Beneluxländerna. För tillfället bygger man också upp ett försäljningsnät i Tyskland.

Lindén säger att efterfrågan på företagets minilastare är stor.

– Den är större än vad vi hinner tillverka. Det har gjort att vi utökar produktionskapaciteten i år genom att investera i en ny produktionslinje, säger Lindén.

Företaget rekryterar också ett tiotal nyanställda till fabriken i Nykarleby.

Lindén kan bara konstatera att det går bra för tillfället. Och han hoppas att Okra-utställningen leder till fler nya affärer.

– Förväntningarna är stora. Senast jag deltog i Okra sålde vi många ny lastare, säger Lindén.

Okra Storoliten
Nytt och stort bredvid gammalt och smått visar kontrasterna mellan nutid och dåtid i lantbruket.
Okra Backgren
Ann-Sofi Backgren, landsbygdskoordinator vid Landsbygdsnätverket, informerade om Närmatsdagen i en av utställningshallarna.

Okra lockade 83.000 besökare

Lantbruksutställningen Okra ordnas vartannat år och brukar locka tiotusentals besökare. Också årets utställning väckte stort intresse. Redan första dagen fylldes utställningsområdet av nyfikna besökare. 16.000 personer besökte utställningen under öppningsdagen.

Ann-Sofi Backgren, som är landsbygdskoordinator vid Landsbygdsnätverket, är positivt överraskad. Hon marknadsför Närmatsdagen på Okra-utställningen.

– Det har varit rusning hela tiden, informationsmaterialet tog slut redan före lunch. Det är förvånansvärt mycket folk med tanke på att det är första dagen och att vädret hittills inte varit det bästa, säger hon.

Okra-utställningen arrangerades av Oripääs Lions Club med hjälp av hundratals volontärer. Årets utställning hade över 500 utställare och lockade 83.000 besökare.  Under de fyra dagar som utställningen var öppen var sista dagen den livligaste, då steg besökarantalet till 24.000 personer. Nästa Okra-utställning ordnas 2025.

Okra Areena
Lantbruksutställningen Okra lockade tiotusentals besökare under fyra dagar i början av juli. Mässan ordnas nästa gång sommaren 2025.