C8546D45 Ac43 4F92 8C2F 1Dc899224Cbb
aten Dmytro Kuleba (t.h.) har utrett alternativa rutter för en fortsatt export av spannmål från Ukraina, här tillsammans med EU:s utrikeschef Josep Borrell.
Jordbruk EU Globalt

Ukraina vill skeppa spannmål via Kroatien

Ukraina har hittills haft möjlighet att skeppa ut exportspannmål via egna hamnar i Svarta havet med stöd av spannmålsavtalet med Ryssland. Moskva sade nyligen upp avtalet och stoppade huvuddelen av exporten. Nu ska spannmålen skeppas via Kroatien.

Svartahavsrutten har varit viktig för exporten av ukrainska jordbruksprodukter ut i världen. Sedan Rysslands utträde ur spannmålsavtalet har trafiken till största delen stoppats. Ukrainas leveranser når bara begränsat ut till världsmarknaderna.

Enligt nyhetsbyrån Ukrinform siktar Ukrainas och Kroatiens utrikesministrar på att använda kroatiska hamnar vid Donau och Adriatiska havet som alternativ för export av ukrainsk spannmål.

Det meddelade den ukrainska chefdiplomaten Dmytro Kuleba på måndagen efter samtal med sin kroatiske motsvarighet Gordan Grlić Radman i Kiev, enligt ett pressmedddelande från det ukrainska utrikesministeriet.

Enligt Kuleba är varje bidrag till att frigöra spannmålsexport, varje öppen dörr ett verkligt, effektivt bidrag till global livsmedelssäkerhet. Det är känt att Ukraina sedan länge söker alternativa transportvägar för sin exportspannmål.

Ryssland blockerar Ukrainas transporter

EU:s jordbruksministrar kritiserade förra veckan skarpt Rysslands utträde ur spannmålsavtalet. Detta blockerar praktiskt taget helt exporten från Ukrainas hamnar. Ryssland har skadat hamnar och hotar att sänka fartyg som lastar spannmål.

Spannmålen från Ukraina måste ut till världsmarknaderna men leveranserna stockar på grund den påtagliga risken för ryska angrepp på fartygen. Alternativet är transporter till lands via EU, men logistiken har visat sig vara problematisk.

Långtradare lastade med spannmål sitter fast dag och natt i långa köer i väntan på tullklarering vid EU-gränserna. Tidigare försök att transportera spannmål per järnväg genom de östliga EU-länderna har inte varit särskilt framgångsrika.

Ett problem är de östliga EU-länderna Polen, Rumänien, Ungern, Slovakien och Bulgarien, som sedan månader håller fast vid sina restriktioner gentemot importen av spannmål via EU från Ukraina. Regeringarna befarar att transporterna kan skada regionala spannmålsodlare om priserna dumpas i området. EU-kommissionen har försökt motverka detta genom att utlova kompensationer till områdets producenter.

Skarp kritik från EU-ministrar

Receptet från Bryssel har förorsakat häftig kritik i flera av EU:s medlemsländer. I anslutning till jordbruksministrarnas senaste möte i Bryssel påpekade den tyska ministern Cem Özdemir att detta vore en fullständigt felaktig signal.

Spannmålen ska enbart transiteras genom området utan att säljas på vägen. Det finns ingen risk för regionala prisfall. Men nu riskerar de aktuella länderna att undergräva EU-ländernas solidaritet med Ukraina och dess produktion.

Priset för en sådan aktion kan bli högt. Solidariteten med Ukraina torpederas. Enligt Özdemir fröjdar sig Vladimir Putin men den glädjen ska vi inte gynna honom, löd den tyska ministerns besked till de östeuropeiska delegationerna.

Özdemir fick bland annat stöd av sin franska kollega Marc Fesneau. Han underströk att problemet inte går att lösa med ensidiga åtgärder. Det skulle medföra negativa konsekvenser för samtliga medlemsländer.

EU ska agera som en enhet

Europa måste agera som en enhet. Spannmålsavtalen säkerställer en kostnadseffektiv export av spannmål till världsmarknaden från det krigshärjade Ukraina som stöd till utsatta länder, påpekade också Finlands jordbruksminister Sari Essayah. Det är viktigt att ge den ukrainska jordbruksproduktionen en fungerande lejd till världsmarknaden genom EU-regionen. EU måste investera i en förstärkt logistiken, betonade hon.

Tysklands Özdemir har ingen pardon med östeuropéerna. Det går inte an att kräva pengar, om man samtidigt stänger gränserna. Men kanske det förestående valet i Polen redan påverkar politiken, funderade den tyska ministern.