SLC

Ekoproducenter och hästaktiva ombeds svara på medlemsenkäter

MTK och SLC gör en kartläggning och samlar genom två enkäter in respons om hur lägesbilden och framtidsutsikterna för den ekologiska sektorn och hästsektorn ser ut. Ekologiska producenter och hästsektorns aktörer ombeds besvara enkäterna senast den 15 augusti.

MTK:s och SLC:s enkäter riktar sig till finländska ekologiska producenter samt hästsektorns aktörer. Avsikten är att utvärdera sektorernas nuläge och framtid som en grund för intressebevakningen.

Enkäten besvaras anonymt antingen på svenska eller finska, inga personuppgifter om respondenten efterfrågas.
Enkäterna skickas ut via MTK:s och SLC:s utskott, nätverk och förtroendevalda. Gårdar som inte bedriver/har bedrivit ekologisk produktion eller är en aktör inom hästsektorn kan ignorera enkäterna. Ekobarometern kan besvaras här och Hästsektorns barometer här.