Dsc6569
Lantmännen Agros fältdag ordnades i fredags på försöksgården i Hauho. MTK:s Vikke Schildt representerade KiertoaSuomesta-projektet, en marknadsplats för jordbrukets sidoströmmar.
Jordbruk Livet på landet

Soliga miner på regnig fältdag

Försöksgården har av tradition haft öppet hus, så även i år. Lantmännen Agros forsknings- och försöksverksamhet i Hauho, Tavastehus, fokuserar på växtodling. På de cirka 5.000 försöksrutorna testas både nya sorter, växtskydds- och gödslingsalternativ samt odlingsteknik i samarbete med ett brett partnernätverk. Dessutom utför Naturresursinstitutet officiella sortförsök här.

Fredagens fältdag fokuserade enbart på växtodling och besökarna fick fritt bekanta sig med de pågående försöken. På plats fanns också ett tiotal av branschens aktörer, som berättade om aktuellt inom sin organisation. Under ett paraply stod MTK:s Vikke Schildt, som tillfälligt hoppat in för projektet KiertoaSuomesta.

–     Projektets mål är att skapa en pålitlig handelsplats för jordbrukets sidoströmmar, såsom halm eller mögliga ensilagebalar, berättar han.

Webbsidan www.kiertoasuomesta.fi är redan i funktion och öppen för alla. Nu är utmaningen att få flera användare, framför allt på köparsidan.

–     Handeln med sidoströmmar har skett mellan gårdarna, men vi är i ett brytningsskede. Infran är ännu inte tillräcklig, men när antalet biogasanläggningar ökar kommer det att finnas efterfrågan på biomaterial som passar för rötning. Då kan också köp och försäljning ske med en liknande prisbildning som till exempel för energivirke, säger Schildt.

KiertoaSuomesta är en del av EU:s stora TREASoURcE -projekt

Dsc6409
Försöksgården i Hauho, Tavastehus, firar i år 60 år av försöksverksamhet.

Nytt material om problemåkrar

Vid Baltic Sea Action Groups och ProAgrias tält fanns ett bord med olika odlingsväxter, så man konkret kunde se omfånget på rötterna och vilken inverkan på marken de har. Det fanns också exempel på hur packad mark ser ut.

Eija Hagelberg berättar att BSAG publicerat nya videon om markvård. På videona visas främst problemåkrar som inte ger bra skördar, och orsakerna bakom detta. Annat nytt på svenska är Carbon Action Svenskfinlands och Markvård-projektens slutwebbinarium, som ordnas 28 november. Mera info kommer på BSAG:s hemsida.

Hagelberg konstaterar att det kommer en enorm mängd forskningsresultat kring jordmånens processer, men utmaningen är att ta fram det som är mest relevant för jordbrukaren och att få ut den informationen från teori till praktiska åtgärder på gårdarna. – Exempelvis när det gäller vatten-

hushållning och markpackning behövs både lokala och för alla åkrar lämpliga metoder, och det kan behövas en rådgivare som hjälper jordbrukaren att överföra teorin till praktiken.

Alla åtgärder kräver inte en stor investering.

– Det kan räcka med att kolla och rensa täckdikenas utloppsöppningar, nämner Hagelberg som exempel.

Dsc6562
BSAG:s Eija Hagelberg håller i en cikoria. Cikorian har en djup pålrot och producerar mycket biomassa.
Dsc6570
Två konkreta exempel på svår markpackning.

Intresse för bladgödsling

Högforsbaserade Biofarm är mest känt för sina produkter för djur, men har i över trettio år också utvecklat bladgödselfamiljen Green Leaf.

– Priset på gödselråvarorna har som bekant fluktuerat, och en annan utmaning har varit bristen på en del råvaror, men nu har läget planat ut. Vi har märkt ett ökat intresse för att använda bladgödsling, berättar försäljningschef Tuomo Ojala.

Nyast i Green Leaf-familjen är Green Leaf EDTA Strong, en tillväxtbooster för spannmål.

– Eftersom näringsämnena i huvudsak är kelaterade, underlättar det växtens näringsupptag. Dessutom passar produkten ihop med de flesta växtskyddsmedel, så sprutningen kan ske samtidigt, berättar Ojala.

Dsc6555
Biofarms Tuomo Ojala och Kirsi Pienimäki informerade om bladgödselfamiljen Green Leaf.
Dsc6566
Trans Farms Satu Pura berättade att de ingår nya odlingsavtal på kummin och oljehampa. Företaget har ungefär 100 oljehampaodlare, och skulle gärna ingå avtal med flera.