Finland röstar mot EU:s skogslinje – regeringspartierna oense

EU-ministerutskottet förordar att Finland röstar mot taxonomiförordningen. Beslutet delar regeringspartierna.

Minister Jari Leppä vill stoppa EU:s gröna klassificeringssystem: "Gränsen har överskridits"

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vill torpedera EU:s nya regelverk för hållbar finansiering. Han anser att förslaget är för detaljerat och går in på medlemsstaternas suveränitet.

Konstsamfundet skyddar frivilligt över 60 hektar skog på Bergö i Västanfjärd

Speciellt områdets lund- och sumpskogsfläckar är värdefulla, men även den ställvis urskogsartade skogen med rikligt med död ved är värdefull. En ny skogsstrategi för Konstsamfundets skogar är under arbete och kommer att starta med att hela skogsinnehavet naturinventeras.

Sjundeå kan bli den första kommunen i Finland som tar i bruk landsbygdscyklar

Bildningsdirektören Eero Kling föreslår att Sjundeå satsar på eldrivna cyklar som kommuninvånarna kan använda redan nästa år.

Gröna åkrar året runt en allt vanligare syn i Österbotten: "Lägger lock på till vintern"

Det finns stor potential i att minska på jordbrukets utsläpp genom att fokusera på markanvändningen. Därför har allt fler bönder börjat odla höstgrödor och fånggrödor.

Polisen misstänker att skogsbranden i Kalajoki orsakats av vårdslöshet

I somras förstörde en brand 230 hektar skog i Kalajoki i Norra Österbotten och nu misstänker polisen att den kan ha orsakats av vårdslöshet. En person är misstänkt i fallet, men enligt polisen har hen förnekat misstankarna.

Lantbrukarens vardag förändras inte när avbytarservicen flyttar från Lovisa till Sysmä – men svensk service kan bli svårare att få

Avbytarservicen i Lovisa flyttar till Sysmä, en kommun i Päijänne-Tavastland. Det handlar om att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, beslutat att slå ihop fyra verksamhetsområden till ett. För de anställda och för lantbruksföretagarna ska det här inte betyda så stora förändringar, men svenskans ställning kan bli svagare.

President Niinistö i Glasgow: Löften räcker inte längre till – nu behövs åtgärder

President Sauli Niinistö efterlyser åtgärder för att bekämpa klimatförändringen. Löften räcker inte längre till, sa han i sitt anförande på FN:s klimatkonferens i Glasgow på tisdagen.

Miljöförening fyllde grus i Svartån - beklagar att markägarna i trakten inte informerades

Flera lastbilslass med grus och stenar har stjälpts i Svartån i samband med restaureringen av forsen vid Junkarsborg. Restaureringen görs av föreningen Västra Nylands vatten och miljö för att hjälpa flodpärlmusslan och laxfiskar att föröka sig i ån.

Naturgasbristen har gjort gödselpriset skyhögt – risk att jordbrukare lägger handskarna på hyllan

Jordbrukarna drabbas hårt av att priset på naturgas har stigit. Det har nämligen lett till att priset på konstgödsel har skjutit i höjden.

Jordbruket pekas ofta ut som miljöbov trots att många bönder tänker på miljöfrågor: ”Man blir ganska trött på det”

I och med Finlands mål att bli klimatneutralt 2035 pekas bland annat jordbruket ut som miljöbov. Mjölkbonden Bjarne Mara är en av de jordbrukare som aktivt arbetar för att minska sitt koldioxidavtryck.

Pilotprojekt låter Landsbygdens Folks läsare ta del av Svenska Yles nyheter på nytt sätt

Nu är det möjligt för Landsbygdens Folks läsare att ta del av ett urval nyheter från Svenska Yle på landsbygdensfolk.fi. Ett antal artiklar som redaktionen på Landsbygdens Folk väljer ut bland artiklarna på svenska.yle.fi kommer att bäddas in på landsbygdensfolk.fi.