Optimal vinter för skogsavverkning i Östnyland – Ove Simosas på Skogsreviret: "Helt perfekt för oss"

Det här året fick vi njuta av en vit jul, med minusgrader och lite snö på marken. Vintervädret, som det sett ut hittills, har gynnat skogsbruket i regionen.

Att jobba med skogsmaskiner intresserar inte tillräckligt: "Det råder brist i hela skogsbranschen"

Bristen på folk i skogsbranschen håller på att bli en utmaning för industrin. Det ser man både i skogen och från utbildningshåll. På Yrkesakademin i Vasa efterlyser man en större omsorg om de anställda och bättre villkor för entreprenörerna i skogssektorn.

Forskare: Nu måste jordbruket förändras – betande kor är bra både för miljön och klimatet

De har nästan försvunnit från landskapet, korna som vilsamt står och betar gräs, åtminstone i södra Finland.

EU godkände omstridda klimatkriterier – Finland och tolv andra länder röstade emot

EU:s medlemsländer har godkänt klimatkriterierna i EU:s taxonomi. Finland, Sverige och Frankrike hör till de 13 EU-länder som röstade mot kommissionens förslag, enligt Skogsindustrins uppgifter.

Hundratusentals hektar av de finländska skogarna behöver skyddas – kostar miljarder euro, visar utredning

Att skydda sina skogar är ett av sätten som Finland kunde bidra till EU:s strategi för biologisk mångfald, det visar en färsk utredning. Det här projektet skulle ändå komma att kosta flera miljarder euro.

Nya klimatministern riktar blicken mot torvens utsläpp och är besviken på biltunnelbeslut i Helsingfors: "Det är klimatet som ska sätta ramar för politiken nu"

Emma Kari har blivit miljöminister i en tid när Finland har många avgörande klimatprocesser på gång. Samtidigt ska Finlands ledande klimatforskare granska om regeringen gör tillräckligt för att nå målet om klimatneutralitet 2035. Karis första månader som minister blir inte händelsefattiga. Kommer både regering och klimatlöften att hålla? 

Snart häckar fåglarna i Västankvarn igen – Torsten Lindqvist fick hjälp av WWF att bygga ny våtmark

En naturenligt slingrande fåra i stället för ett rakt dike ska bromsa upp vattenflödet och minska erosionen i Västerskogen i Ingå. Miljöorganisationen WWF har utfört arbetet för att minska på övergödningen av Ingå å och Östersjön.

Tullen fick ökade befogenheter att övervaka djurtransporter – men inga pengar

Årligen uppdagas ett 30-tal papperslösa hästar som importerats till Finland. Tullen har fått ökade befogenheter för att övervaka djurtransporter - men både kunskap och resurser saknas. Köparens ansvar väger tungt.

Markägare missnöjda med statliga Fortums aggressiva lobbning i vindkraftsprojekt i Närpes: "Det är pang boom och så är avtalet på posten"

Det är snabba ryck som gäller när olika bolag nu försöker etablera sig på den kraftigt expanderande vindkraftsmarknaden. Statliga Fortum har planer på att resa över 100 vindmöllor bara i Närpes. Markägare vi talat med menar att bolaget går alltför hårt fram i sin strävan att få markägarna att skriva under avtal. Fortum själva tiger om kritiken.

Närpes kommer producera vindkraft i decennier – men de stora vinsterna hamnar någon annanstans

Vindkraften är en lukrativ business. Stora företag och placerare kan i dag plocka ut miljonvinster på vindelsproduktionen. Men bara en liten del av inkomsterna stannar kvar på orten där vindmöllorna snurrar.

Dags att tänka på smådjuren och mikroberna som ser till att du och jag har mat på tallriken

Hösten må vara dödens månad (marraskuu betyder ju just det, maa on martaana, alltså marken är död) men den är samtidigt det lilla livets högtid. Marken är ingalunda död. Ännu så här på senhösten fortsätter den stora skördefesten för markens små invånare. Det som vi uppfattar som död är ett enormt buffébord för mikroberna. Tonvis med godis som ska brytas ned och återvinnas och återbördas till kretsloppet.

Försvarsmakten stoppar vindkraftsprojektet i Lappträsk - ekonomiskt bakslag för kommunen

Lappträsk ser ut att gå miste om det vindkraftsprojekt som energibolaget Ilmatar Windpower har på gång i Lappträsk och Lovisa. Orsaken är ett negativt utlåtande från försvarsmakten.