Ny lista ska hjälpa jordbrukare som anställer utländsk arbetskraft

Nu finns det en checklista för arbetsgivare inom jordbruket och trädgårdssektorn som anställer folk från utlandet. Förhoppningen är att förebygga och ingripa.

Österbottens svenska producentförbund: "Ekonomiska situationen akut på många gårdar"

Betydelsen av en trygg finländsk matproduktion och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget i Ukraina återigen lyfts fram. Det skriver ÖSP i ett uttalande och efterlyser ett högre marknadspris för att kompensera de stigande produktionskostnaderna.

Tyske Arthur Schwalbe lade grunden till Brännbollstad gård i Ingå – än lever minnena av storbonden kvar

I cirka tjugo år var Arthur Schwalbe en betydande markägare i Ingå och Sjundeå. Efter fortsättningskriget miste familjen allt då Sovjetunionen tvångsinlöste tyskägd mark.

Arbets- och näringsbyrån hjälper flyktingar från Ukraina att hitta jobb – byråkratin bromsar upp arbetssökandet

Intresset för att arbeta tros vara stor bland de ukrainska flyktingarna som kommer till Finland. För att kunna registrera sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån måste flyktingarna ha beviljats beslut om tillfälligt skydd.

Regeringen vill förnya beskattningen av fastigheter – reformen skulle öka beskattningsvärdet för mark

Om regeringens reform av fastighetsbeskattningen går igenom kan beskattningsvärdet för fastigheter i till exempel Pargas och Kimitoön flerdubblas. I slutändan är det ändå kommunerna själva som beslutar om hur mycket fastighetsskatt de vill uppbära.

"Det har varit en bra vinter, den bästa under mina år" – vid Skogsreviret i Östnyland är man nöjda med den kalla vintern, skogsägarna hoppades på bättre betalt för virket

Den kalla vintern gav de östnyländska skogsarbetarna möjlighet att avverka i rask takt. Skogsägarna hoppas att skogsägarpriset på virke ska nå nordisk nivå.

Skogen behöver mera kvinnligt engagemang: "40 procent av skogsägarna är kvinnor"

Många kvinnor tror det är svårt eller ointressant att hålla på med skogsbruk. Ändå innehas nästan hälften av landets privatägda skogar av kvinnor. Nätverket Skogsgläntan vill sänka tröskeln till skogen för alla kvinnor med intresse för skog.

Bärodlaren Anders Lång vet att vara varsam med säsongsarbetare som upplevt krig

Det är inte så där bara att vara chef åt människor som kommer från ett land i krig. Företagaren Anders Lång vet att han måste vara uppmärksam och lyhörd då han anställer ukrainska säsongsarbetare.

Växthusodlare från Närpes misstänks för människohandel – häktningsförhandlingen hålls idag

Polisen misstänker att företagaren anställt åtminstone några av de vietnameser som kommit till Närpes för att jobba inom växthusbranschen och nu är offer i den stora ockerhärvan som utreds som bäst.

Den första raten av det extra lantbruksstödet på 300 miljoner betalas ut först i juli - minister Leppä beklagar att det inte hinner till vårbruket

Regeringen kommer att stödja inhemsk matproduktion med över 300 miljoner euro. Utmaningen är att få ut pengarna till lantbrukarna tillräckligt snabbt.

Försiktigt positiva erfarenheter av att skrämma varg – men problemet i sig kvarstår

Med övervakning och skrämselanordningar kan man minska vargskadorna, konstaterar projektet VargLife. Minska skadorna, men inte helt förhindra dem, säger riksdagsledamot och fårfarmare Anders Norrback (SFP).

Minister Antti Kurvinen nominerad som ny jord- och skogsbruksminister – Petri Honkonen föreslås ta över Kurvinens ministerpost

Centern föreslår att forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen blir ny jord- och skogsbruksminister efter Jari Leppä som lämnar politiken efter den pågående valperioden.