För sent att vända om säger torvföretagare i Vörå som hann lägga av: "Omöjligt att investera då man bara vet vad som gäller för ett par år"

Kriget i Ukraina får efterfrågan på torv att öka. Energiproduktionen behöver tryggas och torven kan ersätta den flis som brukar importeras från Ryssland. För företaget Keskis Torv i Vörå är det ändå för sent.

Kostnaderna stiger och oron är stor bland jordbrukare: "En sådan här situation har vi aldrig haft förr, inte ens nära"

Kriget i Ukraina kommer att få väldigt allvarliga följder både i Finland och globalt. Bland annat tror man att livsmedelspriserna kommer att stiga med elva procent i år. Livsmedelsproducenterna ser allvarliga följder redan nu.

PTT: Maten blir 11 procent dyrare i år – kriget i Ukraina kan påverka Finlands försörjningsberedskap

Kriget i Ukraina påverkar det globala livsmedelssystemet – och det i sin tur påverkar såväl lantbruket som livsmedelsindustrin I Finland. Matpriserna stiger snabbare än den allmänna inflationen, enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos.

Virke från Ryssland på paus på grund av kriget mot Ukraina – över hälften av virkesimporten måste ersättas

Från och med den 8 april har Ryssland inte längre tillstånd att sälja FSC-certifierat virke, så länge landets anfallskrig mot Ukraina pågår. Det har FSC:s internationella styrelse beslutat. Styrelsen för PEFC International har tidigare beslutat att virke från Ryssland ses som konfliktvirke, och att det därför inte kan användas i PEFC-certifierade produkter.

Ökat intresse för frivilligt skydd av skog – myndigheterna prioriterar stora objekt

Skogsägaren kan frivilligt skydda sin skog om naturen och livsmiljöerna anses värdefulla. Det kan ske på tidsbunden eller permanent basis. Processen är tidskrävande och stora projekt prioriteras hos NTM-centralen.

Glassfabriken i Sibbo avslutar sin produktion – 62 anställda får gå

I januari inledde Unilever omställningsförhandlingar och nu har företaget tagit ett beslut: Glassproduktionen avslutas i Sibbo och alla de 62 anställda vid fabriken får gå.

Många pälsfarmare kan tvingas lägga ner under året: "I två år har jag sagt att läget inte kan bli värre, så bröt kriget i Ukraina ut"

Pälsfarmarna hade hoppats på den ryska marknaden då Kina plågas av corona, men kriget grusade de förhoppningarna. Saga Furs styrelseordförande Jari Isosaari hoppas att läget inte blir värre.

Reglerna för produktetiketter luckras upp på grund av livsmedelbrist

Livsmedelsverket beviljar lättnader för förpackningspåskrifter för att producenterna snabbt ska kunna ta i bruk ersättande råvaror. Det pågående kriget har lett till brist på livsmedel från Ukraina och Ryssland.

Minister Saarikko: Ännu inget beslut om transportbranschen, regeringen överväger att lindra kraven på andel biobränsle

Finland måste bli av med rysk energi, säger finansminister Annika Saarikko (C).

Vårt jordbruk är beroende av konstgödsel och fossil energi – finns det något alternativ?

Konstgödsel är livsviktigt för det konventionella jordbruket. Men på grund av kriget i Ukraina skenar kostnaderna för att tillverka gödslet iväg. Samtidigt höjs bränslepriserna. Finns det någon väg ur den här rävsaxen?

Kriget i Ukraina får följder för den lokala energiproduktionen – importerat flis ersätts med torv och priserna kan stiga på lång sikt

Kriget i Ukraina har fått energipriserna att stiga rejält de senaste veckorna och på lång sikt inverkar det också på exempelvis värme- och elproduktionen i Egentliga Finland.

Hamstring tömmer butikshyllorna på Adblue – utan ämnet startar inte nyare dieselbilar

Kriget i Ukraina har försämrat tillgången på ämnet Adblue som används i nyare dieselbilar. På Försörjningsberedskapscentralen säger man att problemet är tillfälligt.