Regeringen vill förnya beskattningen av fastigheter – reformen skulle öka beskattningsvärdet för mark

Om regeringens reform av fastighetsbeskattningen går igenom kan beskattningsvärdet för fastigheter i till exempel Pargas och Kimitoön flerdubblas. I slutändan är det ändå kommunerna själva som beslutar om hur mycket fastighetsskatt de vill uppbära.

"Det har varit en bra vinter, den bästa under mina år" – vid Skogsreviret i Östnyland är man nöjda med den kalla vintern, skogsägarna hoppades på bättre betalt för virket

Den kalla vintern gav de östnyländska skogsarbetarna möjlighet att avverka i rask takt. Skogsägarna hoppas att skogsägarpriset på virke ska nå nordisk nivå.

Skogen behöver mera kvinnligt engagemang: "40 procent av skogsägarna är kvinnor"

Många kvinnor tror det är svårt eller ointressant att hålla på med skogsbruk. Ändå innehas nästan hälften av landets privatägda skogar av kvinnor. Nätverket Skogsgläntan vill sänka tröskeln till skogen för alla kvinnor med intresse för skog.

Bärodlaren Anders Lång vet att vara varsam med säsongsarbetare som upplevt krig

Det är inte så där bara att vara chef åt människor som kommer från ett land i krig. Företagaren Anders Lång vet att han måste vara uppmärksam och lyhörd då han anställer ukrainska säsongsarbetare.

Växthusodlare från Närpes misstänks för människohandel – häktningsförhandlingen hålls idag

Polisen misstänker att företagaren anställt åtminstone några av de vietnameser som kommit till Närpes för att jobba inom växthusbranschen och nu är offer i den stora ockerhärvan som utreds som bäst.

Den första raten av det extra lantbruksstödet på 300 miljoner betalas ut först i juli - minister Leppä beklagar att det inte hinner till vårbruket

Regeringen kommer att stödja inhemsk matproduktion med över 300 miljoner euro. Utmaningen är att få ut pengarna till lantbrukarna tillräckligt snabbt.

Försiktigt positiva erfarenheter av att skrämma varg – men problemet i sig kvarstår

Med övervakning och skrämselanordningar kan man minska vargskadorna, konstaterar projektet VargLife. Minska skadorna, men inte helt förhindra dem, säger riksdagsledamot och fårfarmare Anders Norrback (SFP).

Minister Antti Kurvinen nominerad som ny jord- och skogsbruksminister – Petri Honkonen föreslås ta över Kurvinens ministerpost

Centern föreslår att forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen blir ny jord- och skogsbruksminister efter Jari Leppä som lämnar politiken efter den pågående valperioden.

För sent att vända om säger torvföretagare i Vörå som hann lägga av: "Omöjligt att investera då man bara vet vad som gäller för ett par år"

Kriget i Ukraina får efterfrågan på torv att öka. Energiproduktionen behöver tryggas och torven kan ersätta den flis som brukar importeras från Ryssland. För företaget Keskis Torv i Vörå är det ändå för sent.

Kostnaderna stiger och oron är stor bland jordbrukare: "En sådan här situation har vi aldrig haft förr, inte ens nära"

Kriget i Ukraina kommer att få väldigt allvarliga följder både i Finland och globalt. Bland annat tror man att livsmedelspriserna kommer att stiga med elva procent i år. Livsmedelsproducenterna ser allvarliga följder redan nu.

PTT: Maten blir 11 procent dyrare i år – kriget i Ukraina kan påverka Finlands försörjningsberedskap

Kriget i Ukraina påverkar det globala livsmedelssystemet – och det i sin tur påverkar såväl lantbruket som livsmedelsindustrin I Finland. Matpriserna stiger snabbare än den allmänna inflationen, enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT:s prognos.

Virke från Ryssland på paus på grund av kriget mot Ukraina – över hälften av virkesimporten måste ersättas

Från och med den 8 april har Ryssland inte längre tillstånd att sälja FSC-certifierat virke, så länge landets anfallskrig mot Ukraina pågår. Det har FSC:s internationella styrelse beslutat. Styrelsen för PEFC International har tidigare beslutat att virke från Ryssland ses som konfliktvirke, och att det därför inte kan användas i PEFC-certifierade produkter.