Borgå Elnät testar ny sorts fågelskrämmor på Vessö

Den som har kört längs Skavarbölevägen på Vessö i vår har kanske lagt märke till små glimmande reflektorer på elledningarna. Det är Borgå Elnät som testar en ny sorts fågelskrämmor, reflektorer som glittrar och glimmar.

Vårsådden har inletts i ovissa tider: "Det krävs nog en bra skörd i det här läget"

Den här säsongen väntas bli utmanande för bönderna. Kostnaderna för både bränsle och gödning har stigit i skyn.

Stallen får dra åt svångremmen då priset på djurfoder och andra kostnader skjuter i höjden

En ökad kostnadsstruktur över hela linjen gör att ridskolorna måste se över sin verksamhet.

Raseborgs skogsbruksingenjör om medborgarinitiativ att förbjuda kalhygge: "Det finns inte empirisk forskning som stöder ett förbud"

Raseborg kan under inga omständigheter förbjuda kalhyggen i sina skogar. Det anser Raseborgs skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

Jordbrukets ekonomi i kris enligt SLC – Mats Nylund: "Handelskedjorna upprätthåller inköpskarteller"

Oron är stor för att kriget i Ukraina kommer skapa en ännu djupare kris för det finländska jordbruket. Priserna på till exempel gödsel och bränsle har stigit redan innan invasionen, och jordbrukarnas pengar håller därför på att ta slut, enligt SLC.

Ny lista ska hjälpa jordbrukare som anställer utländsk arbetskraft

Nu finns det en checklista för arbetsgivare inom jordbruket och trädgårdssektorn som anställer folk från utlandet. Förhoppningen är att förebygga och ingripa.

Österbottens svenska producentförbund: "Ekonomiska situationen akut på många gårdar"

Betydelsen av en trygg finländsk matproduktion och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget i Ukraina återigen lyfts fram. Det skriver ÖSP i ett uttalande och efterlyser ett högre marknadspris för att kompensera de stigande produktionskostnaderna.

Tyske Arthur Schwalbe lade grunden till Brännbollstad gård i Ingå – än lever minnena av storbonden kvar

I cirka tjugo år var Arthur Schwalbe en betydande markägare i Ingå och Sjundeå. Efter fortsättningskriget miste familjen allt då Sovjetunionen tvångsinlöste tyskägd mark.

Arbets- och näringsbyrån hjälper flyktingar från Ukraina att hitta jobb – byråkratin bromsar upp arbetssökandet

Intresset för att arbeta tros vara stor bland de ukrainska flyktingarna som kommer till Finland. För att kunna registrera sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån måste flyktingarna ha beviljats beslut om tillfälligt skydd.

Regeringen vill förnya beskattningen av fastigheter – reformen skulle öka beskattningsvärdet för mark

Om regeringens reform av fastighetsbeskattningen går igenom kan beskattningsvärdet för fastigheter i till exempel Pargas och Kimitoön flerdubblas. I slutändan är det ändå kommunerna själva som beslutar om hur mycket fastighetsskatt de vill uppbära.

"Det har varit en bra vinter, den bästa under mina år" – vid Skogsreviret i Östnyland är man nöjda med den kalla vintern, skogsägarna hoppades på bättre betalt för virket

Den kalla vintern gav de östnyländska skogsarbetarna möjlighet att avverka i rask takt. Skogsägarna hoppas att skogsägarpriset på virke ska nå nordisk nivå.

Skogen behöver mera kvinnligt engagemang: "40 procent av skogsägarna är kvinnor"

Många kvinnor tror det är svårt eller ointressant att hålla på med skogsbruk. Ändå innehas nästan hälften av landets privatägda skogar av kvinnor. Nätverket Skogsgläntan vill sänka tröskeln till skogen för alla kvinnor med intresse för skog.