HBL: Tiotals vietnamesiska växthusarbetare i Närpes misstänks ha fallit offer för ocker

Tidigare den här veckan meddelade polisen om en omfattande utredning av ekonomiska brott i Närpes. Enligt HBL handlar en del av utredningen om systematisk och långvarig import av vietnamesisk arbetskraft till bland annat stora växthus i Närpes.

Spillvärmeröret från Sköldvik i Borgå dras snart till Helsingfors – ortsbor i både Borgå och Sibbo oroade för miljön

Sedan år 2018 har Borgå och Helsingfors utrett möjligheterna att utnyttja spillvärme från Nordens största oljeraffinaderiområde i Sköldvik i Borgå. Nu kan 25 kilometer rör för värmetransport bli verklighet.

Plast från tusentals "traktorägg" blir liggande, grävs ned eller bränns när insamlingen inte fungerar

Lantbruken i Finland producerar en tiondel av allt kommunalt plastavfall i Finland. Men eftersom det är både dyrt och krångligt att återvända plasten blir den ofta liggandes på gårdarna eller bränns upp.

Optimal vinter för skogsavverkning i Östnyland – Ove Simosas på Skogsreviret: "Helt perfekt för oss"

Det här året fick vi njuta av en vit jul, med minusgrader och lite snö på marken. Vintervädret, som det sett ut hittills, har gynnat skogsbruket i regionen.

Att jobba med skogsmaskiner intresserar inte tillräckligt: "Det råder brist i hela skogsbranschen"

Bristen på folk i skogsbranschen håller på att bli en utmaning för industrin. Det ser man både i skogen och från utbildningshåll. På Yrkesakademin i Vasa efterlyser man en större omsorg om de anställda och bättre villkor för entreprenörerna i skogssektorn.

Forskare: Nu måste jordbruket förändras – betande kor är bra både för miljön och klimatet

De har nästan försvunnit från landskapet, korna som vilsamt står och betar gräs, åtminstone i södra Finland.

EU godkände omstridda klimatkriterier – Finland och tolv andra länder röstade emot

EU:s medlemsländer har godkänt klimatkriterierna i EU:s taxonomi. Finland, Sverige och Frankrike hör till de 13 EU-länder som röstade mot kommissionens förslag, enligt Skogsindustrins uppgifter.

Hundratusentals hektar av de finländska skogarna behöver skyddas – kostar miljarder euro, visar utredning

Att skydda sina skogar är ett av sätten som Finland kunde bidra till EU:s strategi för biologisk mångfald, det visar en färsk utredning. Det här projektet skulle ändå komma att kosta flera miljarder euro.

Nya klimatministern riktar blicken mot torvens utsläpp och är besviken på biltunnelbeslut i Helsingfors: "Det är klimatet som ska sätta ramar för politiken nu"

Emma Kari har blivit miljöminister i en tid när Finland har många avgörande klimatprocesser på gång. Samtidigt ska Finlands ledande klimatforskare granska om regeringen gör tillräckligt för att nå målet om klimatneutralitet 2035. Karis första månader som minister blir inte händelsefattiga. Kommer både regering och klimatlöften att hålla? 

Snart häckar fåglarna i Västankvarn igen – Torsten Lindqvist fick hjälp av WWF att bygga ny våtmark

En naturenligt slingrande fåra i stället för ett rakt dike ska bromsa upp vattenflödet och minska erosionen i Västerskogen i Ingå. Miljöorganisationen WWF har utfört arbetet för att minska på övergödningen av Ingå å och Östersjön.

Tullen fick ökade befogenheter att övervaka djurtransporter – men inga pengar

Årligen uppdagas ett 30-tal papperslösa hästar som importerats till Finland. Tullen har fått ökade befogenheter för att övervaka djurtransporter - men både kunskap och resurser saknas. Köparens ansvar väger tungt.

Markägare missnöjda med statliga Fortums aggressiva lobbning i vindkraftsprojekt i Närpes: "Det är pang boom och så är avtalet på posten"

Det är snabba ryck som gäller när olika bolag nu försöker etablera sig på den kraftigt expanderande vindkraftsmarknaden. Statliga Fortum har planer på att resa över 100 vindmöllor bara i Närpes. Markägare vi talat med menar att bolaget går alltför hårt fram i sin strävan att få markägarna att skriva under avtal. Fortum själva tiger om kritiken.