Vegebullar får inte heta vegetariska köttbullar

När företaget Pouttu med tillverkning i Mellersta Österbotten lanserade sina nya vegetariska produkter 2019 fick det Livsmedelsverket att reagera. Nu har saken avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringens matprogram ser ut att falla – jord- och skogsbruksminister Kurvinen vill inte säga hur många gram kött folk ska äta

Finländarna borde med hänsyn till klimatet äta mindre kött. Men hur rekommendationen ska formuleras har blivit en knivig fråga för regeringspartierna.

Christian Nyholm i Ingå slutar odla ekologiskt – minskad lönsamhet och mer ogräs bakom beslutet

Just nu funderar många jordbrukare på framtiden och om de vill satsa på ekologisk odling. Christian Nyholm i Täkter i Ingå övergick till ekologisk odling för fem år sedan. Nu kommer han att börja odla konventionellt igen.

Odlare bekräftar oro för att grönsaker prisdumpas i sommar – elpriserna rubbar balans mellan sommar- och vinterproduktion

De höga elpriserna riskerar kasta en lång skugga över växthusnäringen i Närpes, säger odlaren Joakim Strand. Branschen mår bäst om produktionen hålls jämn året runt, men nu rubbas den balansen.

Nya bekymmer kan vänta växthusodlarna i Närpes – risk för stor överproduktion i sommar

I Närpes har flera växthusodlare fortfarande lapp på luckan på grund av de höga elpriserna, men samtidigt försöker företagarna rikta blicken mot sommaren. Dessvärre kan nya problem vara på väg.

Svagt intresse för gips på åkrar i Västnyland – jordbrukare vill veta mera innan de bestämmer sig

En del jordbrukare i Västnyland är skeptiska till att sprida gips på åkrar. Det kan de göra gratis för att skydda vattendrag. Thomas Björklöf i Karis tycker däremot att jorden blivit bättre av behandlingen.

Marin: Regeringen försöker sänka restaureringsförordningens prislapp

Skogspolitiken ställdes mot klimatpolitiken under riksdagens frågestund.

Uppemot en femtedel av Finlands yta ska ”återställas” – prislapp på 19 miljarder, men jordbrukarnas inkomster minskar

Det blir ett massivt projekt. Naturesursinstitutets (Luke) utvärdering av EU-kommissionens lagförslag är klar. Uppemot 6 miljoner hektar finländska livsmiljöer ska restaureras till 2050.

Ekomjölkbönderna kämpar för gårdarnas överlevnad: ”Vi måste sluta stirra oss blinda på liter per ko och tänka hållbart”

Mjölkbönderna kämpar för att få ekonomin att gå runt, och alldeles speciellt utsatta är ekogårdarna. Bonden Sture Ede i Pedersöre tror ändå att trenden vänder, just nu gäller det att hålla ut.

"Ekogårdarna har hamnat i skruvstäd" – mjölkuppköpare tror att ekogårdar och vanliga gårdar blir allt mer lika framöver

Det finns en del ekogårdar som överväger att lägga av eller sälja sin ekomjölk som vanlig mjölk på grund av det tuffa lönsamhetsläget.

Det planerade stödet till jordbruket över hundra miljoner euro

Nyhetsbyrån STT rapporterar att regeringen planerar att stöda jordbruket med över hundra miljoner euro. Stödets storlek påverkas av energipriset.

Skogsägare: "Man tog för givet att skogsägarna ser till att kolsänkan bibehålls – skogsägarna borde ha fått betalt tidigare"

Innan jul kom nyheten om att Finlands kolsänka har kollapsat. Skogen fungerar som kolsänka så länge som den växer mer än den avverkas eller dör. År 2021 var ett stort avverkningsår.