Dsc02604
ÅCA:s vd Joakim Blom betonar att alla anställda varit delaktiga i processen att förbättra mejeri- och bageriföretagets ekonomiska resultat.
– Många små förändringar har vänt trenden, påpekar han.
Marknad

Rekordresultat för Ålandsmejeriet väcker optimism trots hotbilderna

Ålands Centralandelslag ÅCA, som driver Ålandsmejeriet och Ålandsbagarn i Jomala, redovisar för 2021 sitt bästa resultat sedan mjölkkrisen 2014.

– Men på grund av kriget i Ukraina som kommit efter covidpandemin är läget nu utmanande för mjölkleverantörerna, konstaterar vd Joakim Blom.

Koncernens rörelseresultatet för fjolåret var 603.496 euro jämfört med 256.068 euro föregående år. Resultatet efter skatter och bokslutsdispositioner steg från 75.315 till 449.963 euro.

Enligt Blom har företaget efter en längre tid med lönsamhetsmässiga utmaningar lyckats vända trenden tack vare många små förändringar i varje del av verksamheten.

– Vi har gått igenom varenda process, produkt och affär. Jag är övertygad om att varenda anställd varit delaktig i flera förändringar till det bättre i sin direkta omgivning.

– Det visar på den enskilda personens möjlighet att påverka alla småsaker och att alla individer har betydelse, tillfogar Blom.

Stärka kapitalbasen

Under det senaste halvåret har 100-åriga företaget ÅCA höjt avräkningspriset för mjölken tre gånger. Men för att säkerställa att den åländska mjölkproduktionen överlever behövs enligt Blom ”ytterligare åtgärder” med tanke på de stigande produktionskostnaderna till följd av dyrare gödsel, foder och energi samt inflationen som nu tagit fart.

I stället för att nu visa upp en rekordvinst kunde man tänka sig att bolaget skulle ha betalat ett ännu högre pris till sina dussintalet leverantörer som samtidigt är företagets ägare, men Blom påpekar att företagets eget kapital behöver stärkas för att säkra möjligheten till nya investeringar.

Ett företags soliditet borde enligt rekommendationerna ligga över 40 procent, men är för ÅCA:s del fortfarande under 20 procent.

Växer nu starkt på fastlandet

Men Joakim Blom ser trots allt optimistiskt på företagets framtid.

Försäljningen på fastlandet, som nu svarar för 40 procent av bolagets omsättning, ökar stort tack vare prioriterade och målmedvetna satsningar på just på den finländska marknaden, där även åländska produkter upplevs som närproducerade.

– Jag ser möjligheterna att växa ännu mer och därför skulle vi gärna också ta emot den mjölk som ett antal åländska mjölkgårdar nu levererar till Arlas mejeri i Sibbo, säger Blom.

Exporten till Sverige utgör 20 procent av ÅCA:s omsättning trots att svenska kronans kurs nu är betydligt svagare än för tiotalet år sedan. Inte minst Ålandsmejeriets smör är efterfrågat till Stockholms lyxkrogar.

Resterande 40 procent av bolagets försäljning sker på Åland.

– Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners och kunder, som fortsätter att välja och prioritera våra produkter och därigenom säkerställer framtiden för åländsk livsmedelsindustri och öppna landskap, skriver Joakim Blom i ett pressmeddelande.