6D16Ee67 3Cac 4197 Ae16 842F2A8Da209
– Vi måste börja stödja och förstärka både andra sätt att agera och människors deltagande inom livsmedelssystemet. I dagsläget används så gott som alla resurser på att stöda samma praktiker som tidigare, vilket endast fördjupar sårbarheterna, säger forskardoktor Irene Kuhmonen vid Jyväskylä universitet. FOTO: Petteri Kivimäki/Jyväskylä universitet
Jordbruk Marknad

Forskning:
”Globaliseringsregimen” har
försatt livsmedelssystemet i kris

Sårbarheterna inom det finska livsmedelssystemets beror inte på yttre orsaker, utan på hur själva systemet är byggt och de störningar som uppkommer som ett resultat av detta. Samtidig kan de...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera