Medlemskort 20240424 150344
SLC

Medlemskorten är giltiga
till maj 2025

SLC Åboland och SLC Nyland har sänt ut sina medlemsfakturor. I en del medlemskort finns fel giltighetsdatum.

Medlemskorten är så klart giltiga ändå ett år framöver från betalningsdag meddelar förbunden – korrekt giltighetstid är 05/2025.