Arkiv

Markanvändnings- och bygglagen förnyas – stärks företagens livskraft?

Helhetsförnyelsen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) är igång. Hur reformen av lagen förverkligas har en avgörande betydelse för i vilken verksamhetsmiljö Finlands företag och näringsliv möter sina framtida utmaningar och möjligheter. Har näringslivets röst hörts tillräckligt i reformen?

SLC - 5A4Fbeab9D52A21A6848C59B
Brexitbyråkratin bromsar upp brittiska mattransporter till EU

Brexitbyråkratin börjar redan synas inom livsmedelshandeln mellan Storbritannien och EU-kontinenten. Ironiskt nog har den brittiska kedjan Marks & Spencers matbutiker i Paris drabbats svårast av tullformaliteterna vid gränsen till EU.

Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande öppnar 18.1 i Vipu-tjänsten

En förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu 18.1-17.2.2021. Ersättning för år 2021 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

SLC-ombudsman anställd av Jord- och skogsbruksministeriet

SLC:s ombudsman Annika Öhberg har fått anställning som specialsakkunnig på Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelssäkerhetsavdelning.

SLC - Sakergard
Fem gårdar belönades i tävlingen En Säker Gård 2020

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s kampanj under 2020 Noll olycksfall i lantbruket har avslutats. Kampanjen har haft som mål att minska antalet olycksfall ända ner till noll och främja en positiv arbetssäkerhetskultur. Året kulminerade i prisbelöningen av gårdar som deltog i tävlingen En Säker Gård 2020.

John Nurminens Stiftelse letar efter kontraktsgårdar för ett gödselåtervinningsprojekt

Målet med John Nurminens Stiftelses Projekt för gödselåtervinning är att förbättra den regionala näringsbalansen i livsmedelsproduktionen och minska avrinningen av näringsämnen till Östersjön.

ÅPF har avvecklat Skattetjänst och de fasta telefonerna

ÅPF har avvecklat Skattetjänst och istället bildat ett fristående aktiebolag Landsbygdens Skattetjänst Ab.

Anmälan om djurantal för 2020 kan göras fram till 17.2.2021

Jordbrukarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de hade i sin besittning år 2020 i e-tjänsten Vipu. Anmälningstiden går ut 17.2.2021.

SLC - Oppsjon
Kökar satsar lokalt för ökad inflyttning

Skärgårdskommunen Kökar med 236 invånare satsar seriöst för att öka ”bobarheten” och på det sättet skapa förutsättningar för ökad inflyttning.

SLC - Luckhuggning
Avverkningarna inom kontinuerlig beståndsvård ökade en aning

Avverkningarna med metoder för kontinuerlig beståndsvård har ökat något. Mängden luck- och plockhuggning, som används i kontinuerlig beståndsvård, har ökat speciellt i norra Finland och i torvmarksskog. Ändå utgjorde andelen sådana avverkningar fortfarande bara 2,7 procent av alla avverkningar som anmälts 2020.

SLC - Solkraft1
Stort intresse för solkraft på djurgårdar i Österbotten

Intresset för solkraft har ökat mycket på djurgårdar i Österbotten. De två senaste åren har närmare femtio investeringsbeslut godkänts av NTM-centralen i landskapet. En av de som har investerat i solpaneler är mjölkproducenten Johannes Stenmark i Överpurmo.

SLC - Vaxth1
Invandringsarbetskraften livsviktig för näringslivet i Närpes

Tusentals personer från andra länder har genom åren kommit till Närpes för att arbeta inom växthussektorn. Utan dem hade branschen – och hela regionen – aldrig utvecklats som den gjort. Det säger växthusodlarna Johanna Smith och Joakim Strand.