Jordbruk Marknad

Idéer behövs om hur lönsamheten kan förbättras

Jordbrukarna har i augusti möjlighet att komma med åsikter om hur lönsamheten kunde förbättras inom finländskt jordbruk. Jord- och skogsbruksministeriet ordnar tre höranden för att diskutera möjligheterna att öka jordbruksföretagens inkomst. På www.ruuantuotantokannattavaksi... kan vem som helst dessutom lämna in idéer om hur lönsamheten kunde förbättras.

Hörandena är en del av bergsråd Reijo Karhinens arbete för att utreda hur jordbrukets lönsamhet kan ökas. Karhinen kallades i juni in som utredningsman av statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Syftet med Karhinens arbete är att upprätta en förteckning över åtgärder som kan öka jordbruksföretagens inkomster med 500 miljoner euro.

För undersökningen upprättades ingen arbetsgrupp. Istället ligger fokus på höranden samt arbetsseminarier och brainstorming. Det första hörandet hölls igår i Tammela efter LF:s pressläggning. De övriga två hålls den 20.8 i Kiuruvesi och Seinäjoki. Till hörandena har ministeriet bjudit in jordbrukare samt andra aktörer inom livsmedelsbranschen. Tillfällena öppnas av minister Jari Leppä och utredningsman Reijo Karhinen.

I Helsingfors ordnas också ett tillfälle 15.8 med ett antal inbjudna experter från livsmedelskedjan.