Jordbruk Globalt Marknad

FAO:s matprisindex backade tydligt i juli

Matpriserna i FAO:s globala standardkorg sjönk under juli månad med 3,7 procent. Priset föll på alla viktiga jordbruksråvaror. Mest sjönk noteringarna för mjölkprodukter och socker men också spannmålen blev billigare.

Enligt FAO är prisfallet märkbart då indexet har stigit utan avbrott sedan december 2017. Priserna på mjölk och ost rasade med hela 6,6 procent från nivån i juni. Indexet befinner sig nu 8,7 procent under nivån i juni 2017.

Priserna på mjölkprodukter har fallit över hela linjen. De största prisfallen noteras för smör och ost men priserna på mjölk- och skummjölkspulver föll också. Ett stort exportutbud i världen och goda produktionsutsikter i Nya Zeeland håller mjölkpriset i schack.

Missväxten i EU gör sig snart märkbar

Prisindexet för spannmål föll i juli med 3,6 procent och ligger nu 0,8 procent under fjolårsnivån för juli månad. Enligt FAO föll exportnoteringarna för vete, majs och ris men kurvan kan snart vända.

Under den första halvan av juli stagnerade de internationella vetenoteringarna men därefter började missväxten i Europa och Ryssland göra sig märkbar. Under månadens två sista veckor vände exportnoteringen uppåt.

På marknaden för foderspannmål har priserna på majs stått under tryck, huvudsakligen på grund av en låg efterfrågan och goda produktionsutsikter i USA. I likhet med vetenoteringarna började också majsnoteringarna stärkas mot slutet av månaden.

Sockernoteringarna har fortsatt att rutscha nedåt. Under juli månad föll FAO:s sockerprisindex med 6 procent. Under de senaste tolv månaderna har sockeripriset fallit med hela 20 procent.

Enligt statistikerna beror den aktuella svackan i första hand på lovande produktionsutsikter i Indien och Thailand. Pristrenden nedåt motverkas i viss mån av torka i Brasilien, där en större del av skörden måste fördelas om till etanolproduktionen.

FAO:s köttprisindex föll i juli med 1,9 procent. Marknaden känner fortfarande av den brasilianska långtradarstrejken i juni, som blockerade exporten och bidrog till ett högre köttpris. Då steg priset på brasilianskt nötkött kraftigt.

I juli normaliserades trafiken och Brasilien kunde fortsätta med att exportera nötkött. Prisfallet i juli kan mot den bakgrunden betraktas som en korrektur. Men också generellt sjönk priserna på nötkött något.

Noteringarna för gris- och fågelkött har backat något i juli. I motsats till detta har den globala marknaden för lammkött stimulerats av en stark importefterfrågan, i synnerhet från Kina och USA.

Uppåt för rapsolja

Noteringarna för växtoljor fortsätter att falla för den sjätte månaden i följd. Den rekordlåga prisnivån har fallit till sin lägsta punkt sedan två och ett halvt år. I juni sjönk priset med ytterligare 2,9 procent.

Det senaste prisfallet återspeglar huvudsakligen de svaga noteringarna för palm- och sojaolja, konstaterar FAO. De internationella noteringarna för palmolja domineras av en svag exportefterfrågan, stora lager och förväntningar på en stigande produktion.

Noteringen för sojaolja präglas av en allmänt försvagad marknad för sojabönor och en växande produktion i USA. I motsatt riktning går noteringen för rapsolja, som har stigit till följd av en växande efterfrågan på biodiesel och svaga skördeförväntningar i EU.