Jordbruk Globalt

Drönare sprutar glyfosat över kokaodlingar i Colombia

Colombias avgående president Juan Manuel Santos försöker bekämpa landets kokainkarteller genom att låta lågtflygande drönare bomba kokaodlingarna med glyfosat. De luftburna precisionssprutorna ska minimera skadorna på miljön.

Pablo Escobar och 1980-talets rivaliserande kokainkarteller är sedan länge historia i Colombia. I dag finansierar diverse gerillagrupper sin verksamhet med kokahandeln. Fredsavtalet med Farc-gerillan har inte lättat särskilt mycket på situationen.

Regeringen har lovat ekonomisk ersättning till kokabönder som ställer om sin produktion till andra grödor. Varje familj som deltar i planen erhåller ett månatligt stöd av 350 dollar. I paketet ingår tilläggsbistånd, krediter och teknisk rådgivning.

Regeringen beslutade om programmet för två år sedan i samband med fredsavtalet med rebellerna. Men programmet har avancerat långsamt och dessutom dyker nya kriminella grupper upp för att skaffa inflytande över den mycket lönsamma handeln.

Kartellerna skärper greppet

Enligt regeringen har mexikanska karteller stärkt sin närvaro i Colombia. De betalar bra till bönder som låter bli att förstöra sina kokaodlingar, såsom regeringsprogrammet förutsätter.

Det är lönsammare att producera kokain än kaffe och kakao. Trots otaliga försök att bromsa kokainproduktionen och -smugglingen är Colombia igen världens största kokainproducent.

Enligt den amerikanska narkotikamyndigheten DEA har kokainproduktionen i Colombia stigit till omkring 900 ton per år. Odlingsarealen har enbart det senaste året ökat med 11 procent, till 209.000 hektar, beräknar DEA.

Den fatala utvecklingen har tvingat Colombias regering att söka nya utvägar för att lamslå den illegala kokaproduktionen. Militär och polis ska framöver bekämpa kokainplantagerna från luften.

Specialutvecklade drönare har anskaffats för ändamålet. Drönarna kan suveränt styras över och igenom det svårtillgängliga kuperade djungellandskapet. Kokafälten mellan kullarna ska besprutas med glyfosat som snabbt dödar plantorna.

Helt ny är idén inte. Redan 2015 satte regeringen in flygbesprutning med specialplan för ändamålet men aktionen blev kortvarig. Attackerna blev farliga då FARC-rebellerna sköt ned flera plan.

Bönderna protesterade och flygbombningarna ifrågasattes av hälso- och miljöskäl. Flera miljöorganisationer kritiserade besprutningarna med glyfosat mot bakgrunden av den då aktuella IARC-rapporten som lyfte fram ett möjligt samband mellan glyfosat och cancer.

Insatser på låg höjd

Till slut satte den colombianska författningsdomstolen stopp för överflygningarna. Nu ställer regeringen hoppet till den snabba tekniska utvecklingen av fjärrstyrda drönare som kan tanka glyfosat i mängder som räcker för lokala precisionsräder.

De nya drönarna ska navigeras på låg höjd till exakta punktinsatser på kokafälten utan att kontaminera omgivningarna. Därmed minimeras nackdelarna för miljö och lokalbefolkning, försäkrar de ansvariga myndigheterna.

En annan fördel är tryggare insatser för militärens och polisens marktrupper. I många fall angrips kokafält av fotpatruller med mobila ryggsprutor. Men insatserna är farliga, eftersom de olagliga kokafälten ofta är minerade.

De colombianska säkerhetsmyndigheterna siktar redan i år på att förstöra kokaodlingar på en sammanlagd areal av 1.100 kvadratkilometer, uppger regeringen. Det motsvarar ungefär arealen av fasta Åland och Kimitoön tillsammans.

Trump sätter press på Colombia

Santos avgår nu som president, då han inte kan återväljas efter två mandatperioder. USA-presidenten Donald Trump har anklagat Santos för en alltför slapp kokainpolitik och undfallenhet i förhandlingarna med Farc-gerillan.

Santos fick Nobels fredspris 2016 för fredsavtalet men det tilltalar inte Trump. Han hänvisar till att kokainproduktionen i Colombia har exploderat under fredsprocessen. Största delen av den colombianska produktionen av kokain landar i USA.

Trump kräver att Colombias nästa president ska ta till militära krafttag mot kartellerna för att stoppa den snabba ökningen inom kokainproduktionen. Den nya högerkonservativa presidenten Iván Duque har lovat en hård linje.

Enligt politiska bedömare i Colombia är det knappast troligt att Duque kommer att riva upp fredsavtalet med Farc, som betecknas som mycket viktigt. Men kriget mot kokainkartellerna kan trappas upp ytterligare.