Jordbruk Skogsbruk Globalt

USA-forskare bekräftar förstärkt uppvärmning

De senaste fyra åren var de varmaste i hela den historiska väderstatistiken, uppger USA:s väder- och klimatmyndighet NOAA. Det framgår ur myndighetens årsberättelse för 2017, som publicerades i veckan.

Den mer än 300 sidor tjocka rapporten sammanfattar de viktigaste trenderna i anslutning till väder och klimat i världen. Enligt forskarna var 2017 det tredje varmaste året i myndighetens väderobservationer genom tiderna.

Klimatforskarna sammanfattar de rådande trenderna inom klimatutvecklingen. Planeten blir varmare. Koncentrationen av växthusgaser steg 2017 till sin högsta nivå någonsin. Samma sak gäller havsvattenståndet.

Det genomsnittliga havsvattenståndet steg under året till ett nytt rekordvärde som ligger 7,7 cm över motsvarande värde från 1993, då NOAA började mäta vattenståndet per satellit. Sedan dess har vattenståndet i medeltal stigit med 3 cm per decennium.

Också i Arktis syns tecken på den tilltagande uppvärmningen. Havsisarna i området hade i september 2017 krympt med en fjärdedel i förhållande till det långfristiga genomsnittet. Isen i Arktis är i dag tunn, skör och tenderar att spricka och smälta.

Området med gammal och tjock is fortsätter att minska. Tio av elva uppmätta rekordsvaga värden härstammar från de senaste elva åren. Men uppvärmningen skadar också korallreven i varmare områden.

Observationerna av blekta korallrev från juni 2014 till maj 2017 är en ovanlig företeelse för en tidsperiod av denna längd. De döda reven är ett ovanligt fenomen mot bakgrunden av att de saknar samband med El Niño, heter det i rapporten.